Tři chytré mobilní telefony čekají na koledníky, kteří se v lednu 2014 zúčastní Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou Opava. Ale to není jediná z novinek, které budou doprovázet v lednu příštího roku tradiční dobročinnou sbírku vstupující již do čtrnáctého ročníku.

Už počtrnácté se počátkem ledna 2014 vydají v tisících městech a obcích České republiky na pouť dům od domu koledníci Tříkrálové sbírky Charity České republiky, aby zvěstovali radost i naději v to, že mezi námi stále ještě žije láska, porozumění a ochota nezištně pomáhat. A počtrnácté se k této radostné zvěsti přidají i tříkráloví koledníci Charity Opava.

Spolu s poselstvím Boží lásky, dobra a klidu budou opět prosit o příspěvek na charitní dílo. Výtěžek z poslední sbírky přispěl mimo jiné k výraznému zkvalitnění péče o opavské seniory na Opavsku, ten ze sbírky nadcházející zase pomůže utišit bolest nemocným v hospicové péči či zlepší pracovní prostředí handicapovaným v chráněných dílnách.

Aby krásná tradice Tříkrálové sbírky, založená na lidské solidaritě, mohla být naplněna i v roce 2014, hledá Charita Opava dětské tříkrálové koledníky a k nim také vedoucí skupinek, kteří však musí být starší 15 let.

Pro všechny dětské koledníky je tak jako každý rok připravena soutěž o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou Tříkrálovou kometu, filmové představení a bruslení zdarma, letos ale mohou být navíc vylosováni a získat jeden ze tří chytrých mobilních telefonů. Koledníci a vedoucí skupinek se mohou v průběhu prosince hlásit na čísle 604 175 518 nebo na e-mailu gilikova@charitaopava.cz.

„S výše uvedeným telefonním číslem a mailovým kontaktem je také spojena druhá novinka nadcházející Tříkrálové sbírky. Pokud někoho koledníci při poslední sbírce nenavštívili a on by je přesto rád uvítal, může poslat do konce roku 2013 prosbu mailem či SMS a v lednu 2014 na jeho dveře Kašpar, Melichar a Baltazar určitě zaklepou," uvedl tikový mluvčí opavské Charity Ivo Mludek.

Tříkrálová sbírka začne v Opavě ve čtvrtek 2. ledna 2014 v 16 hodin před kostelem sv. Vojtěcha, odkud bude slavnostním tříkrálovým průvodem v rytmu bubenického orchestru Boris pokračovat na Horní náměstí, kde vystoupí v krátkém divadelním představení umělci Slezského divadla v Opavě a pěvecký sbor Sluníčko.

-ilu-