V pořadí šestý ročník soutěží v netradičních sportovních disciplínách má letos název Sportovní den pro hospic a jeho program bude tradičně pestrý. Návštěvníci budou soutěžit například v jízdě na invalidním vozíku, ve hře showdown, používané především nevidomými, zvukové střelbě nebo v jízdě na dvoukole a síly si změří ve speciálních ruských kuželkách, fotbalovém slalomu i dalších velmi netypických disciplínách. Komě diplomů dostanou soutěžící i zajímavé ceny.

Výtěžek této benefiční akce, které se účastní řada soukromých firem, měst, obcí i občanů, je určený charitnímu mobilnímu hospici Pokojný přístav. Součástí Sportovního dne pro hospic bude i letos bohatý doprovodný program. Pro návštěvníky bude mimo jiné připravena ukázka policejní a hasičské techniky, práce policejních psovodů, hra na kytaru i vystoupení taneční školy Dance4Life. Nad akcí převzal patronát senátor Herbert Pavera. Pro zajímavost – první ročník Sportovního dne vynesl přes 73 000korun, druhý i třetí ročník přinesl Pokojnému přístavu přes 120 000 korun a čtvrtý ročník přes 177 000 korun. Vzhledem k ekonomickým problémům, které dolehly na řadu firem i domácností, dosáhl výborného výsledku i loňský ročník, na kterém se vybralo přes 140 000 korun.

Dobrých zpráv však není nikdy dost. Mobilní hospic Pokojný přístav získal nyní díky finančnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové do svého vybavení i dva další potřebné kyslíkové koncentrátory značky OXYBELL za téměř pětačtyřicet tisíc korun. Jeho klienty jsou především nemocní v posledním stadiu onkologických chorob a zvládat dušnost jim kromě léků pomáhá právě kyslíkový koncentrátor.

Jeho zapůjčení je pro mnohé z nich dokonce podmínkou pro propuštění z nemocnice do domácího prostředí. „Kyslíkové koncentrátory pacientům půjčujeme, ale nemáme jich tolik, abychom mohli vyhovět všem požadavkům. Proto jsme za další dva kyslíkové koncentrátory velmi vděčni a chceme za ně Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ze srdce poděkovat jménem našim i našich klientů,“ říká vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová.

Profesionální tým Pokojného přístavu poskytuje obyvatelům Opavska svou vysoce odbornou péči od roku 2007 nepřetržitě sedm dnů v týdnu a jeho služby jsou v regionu velmi oceňované. Celý tým pomáhá zvládnout poslední dny v domácím prostředí nejen samotnému nemocnému, ale také pečující rodině. Snaží se minimalizovat diskomfort pacienta, neprodlužovat umírání a přistupovat s maximálním respektem k jedinečnosti konce každého lidského života. Stav klientů Pokojného přístavu vyžaduje nejen komplexní paliativní péči, zajištěnou speciálně vzdělaným odborným personálem, ale též potřebné vybavení. Jeho pořízení je často finančně velmi nákladné. Díky daru Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bude toto středisko Charity Opava moci své služby poskytnout dalším zájemcům z Opavy a okolí.