Právě oficiální vznik dokumentu Charta 77 bude mít 1. ledna osmatřicetileté výročí a signatáře má i v Opavě. I když v porovnání s jinými kraji jenom hrstku.

„Co se týká Opavy a hlavně Ostravska, tak nás nebylo moc. V kraji reprezentujícím dělnickou podstatu socialistického státu s centrem v „železném srdci republiky" se Charta prosazovala obzvlášť problematicky a následky mohly být tvrdé," zamýšlí se jeden z opavských signatářů Jaroslav Kukol.

Ten svůj podpis k ostatním chartistům připojil v roce 1980. „Problémy jsem měl už od roku 1971, kdy jsem se vrátil z Austrálie za těžce nemocnou matkou. Po mém návratu jsem byl často na výsleších, měl jsem pravidelné kontroly jak v práci, tak doma. Navíc mi zakázali vycestovat i do zemí bývalého socialistického bloku.

Proto jsem se rozhodl Chartu podepsat," popisuje Kukol.

Od té chvíle se nedílnou součástí jeho života stalo zatýkání v práci, výslechy a pronásledování. „Odváděli mě z práce, doma jsem měl prohlídky a jednu dobu už to vypadalo, že mi hrozí kriminál. Tehdy mě myslím zachránil fakt, že jsem měl nemocné srdce a estébáci se báli, abych jim jako dělník neumřel ve vězení.

Proto jsem nakonec dostal potřebné dokumenty s tím, že mám odjet a zpátky už se nepodívám," doplňuje Kukol, který následně odjel do Německa.

O útěk se pokusil i jeho dlouholetý známý Zdeněk Pika. Ten měl v plánu emigrovat i s rodinou přes bývalou Jugoslávii. „Zřejmě nás někdo nahlásil a na hranicích o nás už věděli. Přišel jsem o pas, který jsem získal až těsně před revolucí. Jakmile jsem se vrátil zpátky do Opavy, ihned jsem Chartu podepsal," mluví o svých pohnutích k podpisu Zdeněk Pika.

Také on si prošel výslechy plnými psychického nátlaku.

Oba opavští signatáři ale svého kroku nelitovali a nestáhli jej. „Samozřejmě nabízeli i různé formy spolupráce, to jsem rezolutně odmítl," dodává Pika. Do poloviny osmdesátých let dokument podepsalo přibližně 1 200 lidí, do ledna 1990 to bylo 1883 občanů. Pětadvacet z nich podpis veřejně odvolalo.

Opavští signatáři Charty 77Jiří Tvrdých - 1977
Milan Skřont - 1977
Jaroslav Pták - 1977
Jaroslav Kukol - 1980
Zdeněk Pika - 1986
Jaromír Piskoř - 1989
Jana Mrkvová - 1989
Jiří Vána - 1989
Ivo Mludek - 1989