Mezi nespokojenými nájemníky, kteří se už dlouhodobě proti prodeji svých domů tímto způsobem bouří, jméno Hadamczik už delší dobu v souvislosti s obálkovou metodou koluje.

Naposledy se o jeho možném propojení s touto kauzou zmínil minulé úterý na zasedání opavského zastupitelstva Opavan Karel Bednář, majitel řeznictví v domě na Ostrožné ulici číslo 9. Koalice ODS, ČSSD totiž prosadila, aby se i tento dům spolu s dalšími patnácti domy v centru prodal podle nájemníků neprůhlednou a kontroverzní obálkovou metodou.

„Jednou ty byty stejně dají Hadamzikovi a on jim za to prodá pozemky,“ naráží Karel Bednář na dlouze přetřásanou aféru s rozsáhlými pozemky za opavskou Hypernovou, které od Hadamczika chtěla opavská radnice koupit za neuvěřitelných 106 milionů korun. Kromě Aloise Hadamczika jsou v nelibosti nájemníků také vedoucí představitelé radnice. A část protestujících jim to na zastupitelstvu dávala hlasitě najevo.

„Samopal, kulomet a granát na vás,“ křičel na ně výše zmíněný Karel Bednář, když rozhodli o prodeji domu, ve kterém provozuje řeznictví a po chvíli dodal: „Prodali nás, vůbec nevím, co na to říct.“ (Pozn. redace: Vyjádření Aloise Hadamczika k výše uvedeným názorům nájemníků se do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo získat.).

 

Primátor města Opavy Zbyněk Stanjura: Náš názor nám popularitu nepřináší

Prodej městských domů obálkovou metodou, který minulé úterý schválili opavští zastupitelé, vzbudil mezi nájemníky vlnu rozhořčení a záporných emocí. Jak se na věc dívá primátor města Opavy Zbyněk Stanjura (ODS)? Redakce mu položila následující otázky:

Jakou částku zhruba získá město Opava z prodeje městských domů prodávaných obálkovou metodou?

Obálková metoda představuje soutěž o cenu. Výsledek se nedá dopředu odhadnout. Na základě zkušeností očekávám, že se bude jednat řádově o desítky milionů korun.

Na co budou konkrétně tyto peníze použity?

Peníze z prodeje domů budou jedním z příjmů městského rozpočtu. U výdajů rozpočtu není nikdy uváděn zdroj příjmů. Takže peníze mohou být využity na kterýkoliv výdaj rozpočtu. Nyní probíhá ideová soutěž architektů na úpravu domů na Horním náměstí a v ulici Mezi trhy, tedy domů, které si město ponechá ve svém vlastnictví. Protože regulované nájemné nestačí na opravy, je možné, že peníze z prodeje nám umožní opravit tyto domy.

Můžete vyloučit, že o tyto městské domy nemají zájem investoři plánovaných zábavních a nákupních center či jejich partneři?

Doposud se žádný z těchto investorů soutěží obálkovou metodou nezúčastnil. Za podstatnější ale považuji otázku, jak a proč by mělo město některé uchazeče o koupi kádrovat? Proč by investor, který je ochoten zaplatit nejvyšší cenu, nemohl tento dům získat? I on musí dodržovat všechny nájemní smlouvy v domě, i on musí plně respektovat u bytů jejich platnost na dobu neurčitou.

Domníváte se, že způsob prodeje obálkovou metodou je pro nájemníky, kteří řádně platili nájem a byty opravili, nejvýhodnějším a nejvlídnějším způsobem prodeje?

Město musí hájit zájmy všech občanů, nejen některých. Musí hájit i ty, kteří v městských domech určených k prodeji nebydlí. Řada Opavanů žije v bytech s tržním nájemným, které je asi třikrát vyšší než regulované nájemné v městských bytech, a současně musí spořit na byt či dům, které koupí pouze za tržní cenu. Cena za dvou až třípokojový byt v cihlovém domě je dnes v Opavě obvykle vyšší než dva miliony korun. Pokud by město prodávalo své byty nájemníkům laciněji, bylo by spravedlivé, aby pak přispívalo na koupi bytu statisíci či miliony korun i ostatním občanům. A to je finančně zhola nemožné. Důsledkem nízkého regulovaného nájmu je to, že si někteří nájemníci skutečně opravovali pronajaté městské byty. Město ovšem nemohlo a dodnes nemůže vybírat tolik peněz, kolik stojí údržba a opravy domů. V případě možnosti vybírat tržní nájem by město jako vlastník tyto byty opravovalo samo.

Co byste vzkázal nájemníkům – občanům Opavy, kteří toto rozhodnutí o prodeji považují za zradu radnice vůči nim?

Chápu jejich pocity i jejich rozčilení. Hájí své zájmy, což považuji za přirozené. My na radnici zastáváme jiný názor na cenu prodávaných nemovitostí. Tento názor nám žádnou popularitu nepřináší ani nepřinese, ale považujeme ho za spravedlivější a zodpovědnější při správě městského majetku. Při rozhodování, jakou metodu prodeje zvolit, jsme museli myslet i na mladé rodiny, které si musí brát na koupi bytů velké hypotéky a žádnou úlevu nedostanou, museli jsme myslet i na ty, kteří si již bydlení za tržní cenu pořídili, museli jsme myslet i na ty, kteří nikdy ve státních či obecních bytech nebydleli a vždy nesli veškeré náklady bydlení. A těch je v Opavě většina.