„Obyvatelé Slavkova mají v nástupu do domova přednost, pak jsou zváni zájemci z Mikroregionu Hvozdnice a pak žadatelé z města Opavy a jiných měst,“ uvedla ředitelka Seniorcentra Slavkov Marie Gorčicová. Tento postup odůvodnila slovy, že zřizovatelem Domova pro seniory je obec Slavkov a tudíž se upřednostňují žadatelé z obce.

Zájemci z města čekají podle jejích slov na umístění i tři až čtyři roky. Toto zařízení má v současnosti kapacitu třicet lůžek. „V minulém roce bylo uspokojeno jen osm žadatelů,“ zmínila ředitelka a podotkla, že v pořadníku mají 120 žádostí.

Rovněž v Domově pro seniory sv. Hedviky, jehož zřizovatelem je město Kravaře, mají přednost obyvatelé města. Potvrdila to ředitelka domova Maria Melecká. „Prvním kritériem pro přijetí v případě uvolněného místa je potřebnost péče, druhým osamělost žadatele, třetím místo jeho trvalého pobytu. V tomto bodě má vzhledem ke zřizovací roli Města Kravaře a povinnosti dofinancování provozních nákladů přednost žadatel z Kravař,“ řekla Maria Melecká.

Na otázku, jaká je průměrná čekací doba na místo v domově, pak odpověděla následující: „Na tuto otázku je vždy těžká odpověď. Obecně ne tak dlouhá jako ve větších městech, zhruba tři měsíce až půl roku. Ale shodou různých okolností můžeme pomoci osobě v akutním stavu nouze třeba do čtrnácti dnů.“ Jak Melecká dále podotkla, často se setkávají i s tím, že oslovený žadatel požádá o odklad, protože se ještě cítí dobře doma. Vždy podle ní ale záleží na mnoha okolnostech. Kravařský domov eviduje v současnosti třiatřicet žádostí.

V hlučínském Domově pro seniory U Jezera mají podle slov ředitele Petra Jančíka v pořadníku zhruba dvě stě třicet čekatelů. „Čekací doba je značně individuální, zhruba to bývá kolem dvou až tří let,“ řekl Petr Jančík. „Při umísťování uživatelů je přihlíženo ke kritériím jako jsou výše příspěvku na péči, možnost zajištění sociální služby terénním poskytovatelem sociálních služeb, možnost kontaktu s rodinou. Dále je nezbytné přihlížet u dvou a vícelůžkových pokojů ke spolubydlícím,“ vysvětlil.

Také Alois Tomeček, ředitel Domova Vítkov, se nechal slyšet, že je těžké uvést průměrnou čekací dobu. „Velmi orientačně jsou to čtyři až šest měsíců,“ uvedl Alois Tomeček s tím, že všichni zájemci mají stejnou šanci na umístění. „Více příjmů je z jiných měst a obcí,“ upřesnil. Lidí čekajících na tento domov je dvaačtyřicet.