O nevzhledné budově v samém srdci Opavy už toho bylo napsáno a nahovořeno mnoho. Významným mezníkem se nicméně stal rok 2008, kdy tehdejší opavská garnitura koupila větší část Slezanky od soukromníka, a to za astronomických 270 milionů korun. 

Ve městě to tehdy bylo na ostří nože. Nutno se ještě vrátit do roku 2005, od kterého měla prostor za Slezankou v nájmu developerská společnost Crestyl s vizí postupně spojit Horní náměstí s Ostrožnou ulicí. Některé plány Crestylu zahrnovaly do projektu i samotnou budovu, jiné ne. Po několikaletých peripetiích, kdy se nedělo vůbec nic, město vypovědělo Crestylu v září 2016 smlouvu. 

Za více než deset let vznikla řada studií, jak by se mohlo s objektem naložit. Jenže všechny dosud zůstaly jen na papíře. Loni hodilo nynější vedení města rukavici všem potencionálním zájemcům, neboť nabídlo Slezanku k prodeji či k pronájmu. Na magistrát sice přišly tři obálky s návrhy, ale ani jedna rozluštění nepřinesla.

Město má přitom pořád na stole studii architektonického ateliéru CHYBIK+KRIŠTOF, která vznikla ještě za minulého vedení radnice. Podle ní by v části budovy mohlo vzniknout takzvané Centrum polytechnického vzdělávání provozované Střediskem volného času Opava, další část by mohla být využívaná komerčně. 

A na světě je nyní další nápad. Přišla s ním opoziční strana Změna pro Opavu, která by na místě nehezké budovy ráda viděla historizující domy z doby před koncem druhé světové války.

„S ohledem na pokračující přešlapování politiků ve vedení města Opavy ve věci řešení neutěšeného stavu Slezanky jsme spustili online petici pro občany s nabídkou řešení, které přijali a úspěšně realizovali v řadě německých měst s podobnou tragickou historií na konci druhé světové války, například Drážďany nebo Stuttgart. Jsme přesvědčeni, že obdobné řešení je to nejvhodnější i pro Slezanku v Opavě,“ uvedl Libor Witassek ze Změny pro Opavu v emailu, adresovaném naší redakci. 

Domy Slezanky by mělo zaplatit město jako své obecní domy s obecními byty a nebytovými prostory, prostor za budovou si mohou vzít do parády soukromí podnikatelé. Zároveň se petice vyhrazuje proti tomu, aby město prodalo Slezanku soukromníkovi. 

Primátor Tomáš Navrátil konstatoval, že využitím Slezanky se stále zabývá projektový tým, který v současné době zjišťuje například statiku budovy. „Možnost historizující podoby je jednou z variant,“ uvedl s tím, že taková realizace by ale byla náročná, například i s ohledem na vznik podzemního parkoviště.
Odkaz na petici je umístěn na webu Změny pro Opavu.

Do rukou ji má na červnovém zasedání dostat i vedení města, a to spolu se žádostí o realizaci studie proveditelnosti a projektu následné výstavby historizujících domů.