Budova aktuálně nevyužité Slezanky se opět vrací na scénu. Vedení města vypsalo záměr k jejímu prodeji nebo pronájmu. Na stole má přitom architektonickou studii ateliéru CHYBIK+KRIŠTOF, kterou nechala zpracovat ještě minulá opavská garnitura. Tato studie počítá mimo jiné s tím, že v části Slezanky by mohlo vzniknout Centrum polytechnického vzdělávání pod taktovkou Střediska volného času, další část by se využívala komerčně.

„Prozatím jsme další práci architektů zastavili. Chceme si ověřit i variantu, zda by se nenašel developer respektive soukromník, který nás osloví s takovou myšlenkou využití budovy, o níž bychom měli zájem. Prostor dáváme zájemcům o odkup i pronájem objektu. Pokud nějaké záměry přijdou, posoudíme je a jestliže by nás některý zaujal více, než návrh předložený architekty, dále bychom s předkladatelem nabídky jednali,“ konstatuje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Využití Slezanky patří k dlouhodobým investičním plánům vedení města a byl sestaven také projektový tým.

„V současné době mapujeme terén, není v tom nic konkrétního. Není stanovena ani žádná cena, zkrátka jen testujeme zájem soukromého sektoru, protože provozování tohoto domu prostřednictvím města je varianta, ale nemusí být nutně jediná,“ přibližuje náměstek primátora Igor Hendrych.

Plocha za Slezankou součástí záměru není, ale vedení města se nebrání ani tomu, pokud ji bude chtít potencionální zájemce také využít. Radnice má jedinou podmínku. Ve Slezance se nesmí zabydlet kasino ani herna. Nabídky je možné podávat na magistrát do 30. září do 13 hodin, obálky se budou otevírat 2. října. Více informací je k dispozici na webu města.

Od roku 2005 měla prostor za Slezankou v nájmu developerská společnost Crestyl s vizí postupně propojit Horní náměstí s Ostrožnou ulicí. V roce 2008 odkoupilo město větší část Slezanky od soukromníka za závratných 270 milionů.

Některé plány Crestylu zahrnovaly do projektu i samotnou budovu, jiné zase ne. Vše tehdy hýbalo opavskou veřejností. Po několikaletých peripetiích, kdy se s objektem nestalo vůbec nic, město vypovědělo Crestylu v září 2016 smlouvu.