Až do konce ledna mohou pořadatelé akcí větších rozměrů žádat opavskou radnici o povolení prodloužit radovánky i po dvaadvacáté hodině. Město tak bude, stejně jako v minulých dvou letech, upravovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností.

Právě zde jsou zahrnuty i akce, které mají stanovenu výjimku z rušení nočního klidu. Loni se to týkalo třeba Opavského country širáku, majálesu, akcí Koupák, Rock na grilu nebo Opavské klubové noci.

Organizátoři, kteří chtějí obohatit letní měsíce o zajímavé akce, už o výjimky žádají nyní.

„To však lze udělat jen vyhláškou, proto bychom tímto chtěli vyzvat subjekty, aby svou žádost podali nejpozději do konce ledna,“ říká vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová, která věc řeší.

Organizátoři se jí mohou ozvat na mail jana.foltysova@opava-city.cz. Někteří však přijdou, jak se lidově říká, s křížkem po funuse.

„Najdou se tací, kteří se ozývají pozdě. My bychom pak každou akci předkládali zvlášť ke schválení zastupitelstvu a to by pak muselo na každém svém jednání znovu a znovu vyhlášku schvalovat. Navíc když je akce třeba v srpnu a subjekt se na nás obrátí v červenci, bylo by nutné svolat mimořádné zastupitelstvo, protože oficiálně dle programu zasedá až v září. K tomuto kroku jsme ještě nepřistoupili,“ doplňuje mluvčí Opavy Lada Dobrovolná.

Soukromé oslavy nebo svatby? Zamítá se

Do vyhlášky však nelze zařadit cokoli. Kdo by si například chtěl do noci bujaře prodloužit zahradní grilování, pracovní večírek nebo veselku, nepochodí. Podle Ministerstva vnitra musí jít o veřejně přístupnou akci, která má pro město význam, a lze očekávat velký zájem občanů o její návštěvu.

„Posuzuje se i lokalita, aby určité části města nebyly zatěžovány hlukem příliš často,“ dodává Jana Foltysová.

Akce jsou následně zveřejněny na úřední desce města, každý pořadatel má povinnost informovat o konání minimálně s pětidenním předstihem.

V Hlučíně výjimky nemají

V některých městech zvolili jiný přístup. Jako třeba v Hlučíně, kde žádnou vyhlášku, která by povolovala pořadatelům rušit noční klid, nemají.

„Loni jsme novelizovali vyhlášku z roku 2008, která stanovuje podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí, aby byl zajištěn pořádek. Zjednodušeně lze říci, že se tímto nepovoluje rušení klidu po 22. hodině. Namísto toho se pořadatelům ukládá povinnost učinit veškerá možná opatření k tomu, aby byl klid dodržován. Například aby ztlumili hudbu na nejnižší možnou úroveň a podobně,“ vysvětluje mluvčí Hlučína Ivana Gračková.