Základy první pomoci pro začátečníky

Záchranáře přivolali kamarádi, kteří vše viděli na vlastní oči. Na pomoc zraněnému přispěchala posádka během několika minut. Pacient zůstal při vědomí, utrpěl však závažné poranění. Následkem výbuchu došlo k amputaci prstů pravé horní končetiny, zraněny byly také prsty levé ruky.

Vážně postiženo bylo i oko, zasažené a popálené částí petardy. Hoch byl ošetřen a převezen na specializované pracoviště fakultní nemocnice, kde jej čekala dlouhodobá léčba. Chlapcova zranění nebyla sice smrtelná, ale zato si jejich následky ponese celý další život.

Zrak se lékařům podařilo zachránit, jeho kvalita však zůstala zhoršená.

Každé poranění oka bývá provázeno intenzivní bolestí a slzením

Zrak je vůdčím smyslem člověka, a jeho poškození proto snižuje kvalitu života; ztráta zraku vede k invaliditě. Každé poranění oka bývá provázeno intenzivní bolestí a slzením. V laické první pomoci při ošetření očí nepoužíváme žádné nástroje ani masti. Rozlišujeme několik základních typů poranění oka - jsou to poranění povrchová, poranění pronikající, poranění způsobená chemickými látkami a poranění světelným ozářením.

Povrchová poranění

Nejběžnější a poměrně časté je zanesení cizího tělíska do oka; smítko, řasa nebo muška uvíznou ve spojivkovém vaku. Projevuje se pálením a slzením.

Cizí tělísko nalézáme pod horním či dolním víčkem, odkud ho můžeme bez větších problémů vyndat. První pomoc: vyzveme poraněného, aby si oko nemnul, palcem a ukazovákem rozevřeme víčka, prohlédneme spojivkový vak stáhnutím dolního víčka.

Horní víčko prohlédneme tak, že ho uchopíme za řasy, stáhneme lehce dolů, a přes přiložený palec druhé ruky víčko obrátíme nahoru, tělísko odstraníme sterilním smotkem vlhké vaty nebo okrajem kapesníku. Nikdy ovšem tvrdým nebo nesterilním předmětem. Pokud jsme úspěšní, problémy vymizí a ošetření končí.

Oděrka rohovky je dalším běžným zraněním. Způsobuje značnou bolest a postižený oděrku většinou vnímá jako cizí tělísko pod víčkem. První pomoc: oko vykapeme antibiotickými kapkami, při větším poranění použijeme obvaz, který zajistí oku klid a rychlejší uzdravení. Oděrky se hojí rychle, rohovka disponuje rychlou regenerací.

Zhmoždění a poranění očního bulbu je závažný úraz, bývá provázeno krvácením pod spojivky či oděrkou rohovky. Někdy může zraněný vidět hladinku. První pomoc: oko nevyplachujeme, pouze kryjeme (nejlépe páskou přes obě oči). Podáme tabletu analgetika.

Pronikající poranění

Vznikají ostrým nebo prudce letícím tělesem, který uvízne v oku. Nikdy sami neodstraňujeme zaseknutá tělíska do rohovky, jako jsou ocelové špony, odštěpky broušení a řezání zdiva a kovů! První pomoc: oko kryjeme a postiženého doprovodíme do oční ambulance. Pamatuj! Zanedbání nitroočního předmětu v oku vede často ke ztrátě oka. Odborné ošetření proto nesmíme odkládat!

Poranění chemickými látkami

Poleptání oka působí kyseliny a zásady pronikající do oka. Míra poškození oka závisí na druhu látky, její koncentraci, množství, délce působení a teplotě. Lehčí poleptání způsobí zčervenání spojivky. Časté je poškození vápnem či maltou. Speciálním typem je poškození vysokými teplotami či elektrickým proudem, které mohou vyvolat zkalení čočky. První pomoc: velmi důležitý je včasný výplach oka co největším množstvím vody.

Kyseliny jdou výplachem odstranit velmi dobře, louhy o poznání hůře, jejich účinek je dlouhodobý a skutečný rozsah poškození se objeví až po několika dnech. Víčka násilně otevřeme a oko opakovaně pomalým proudem vypláchneme. Pokud poškození způsobí pevná látka, pod víčky často nalézáme její zbytky.

Tyto zbytky je nutné odstranit již v rámci první pomoci, protože délka působení látky má závažný dopad na rozsah poranění. Poté následuje krytí a doprovod k lékaři.

Popálení rohovky nejčastěji postihuje svářeče nebo osoby vystavené UV záření v soláriích.

Vyznačuje se intenzivní bolestí a slzením, oči nelze otevřít. První pomoc: Oči kryjeme studeným obkladem a postiženého dopravíme k očnímu lékaři.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.