„Sucho je sice tématem číslo jedna, ale popravdě o projektu malé vodní nádrže v katastru obce Chlebičov se hovoří už pět let,“ začíná povídání starostka obce Zuzana Kašná. Záměrem bylo vytvořit v krajině vodní prvek, který by byl nejen zpestřením, když v obci žádný podobný není, ale také důležitou lokalitou pro volně žijící zvěř, proto se o jeho vytvoření velmi zasazoval také místní

myslivecký spolek,“ pokračuje starostka. V roce 2017 byla lokalita pro výstavbu vodní nádrže zakomponována do nového územního plánu.

„Projekt připravila společnost AGPOL z Olomouce – etablovaný specialista na vodohospodářství, realizaci provede firma Lesostavby Frýdek-Místek,“ poznamenala Zuzana Kašná a dodala: „Projekt bude hrazen z vlastních zdrojů, dokončení je plánováno na podzim, nejpozději však do konce roku 2020.“