Do hlučínské polikliniky se nedá pořádně dostat, chodník před ní není uklizený, pacienti se brodí sněhem a na parkoviště auta nemohou vůbec vjet. Hned několik občanů města Hlučína se v uplynulých dnech s tímto problémem obrátilo telefonicky na naši redakci.

Jak jsme zjistili, stejné stížnosti dorazily i na hlučínskou radnici. Ta se částečně pokusila pomoci. „Naše Technické služby se postaraly o úklid silnice v okolí polikliniky. Chodník není v majetku města, proto jsme kontaktovali majitele budovy polikliniky a lékárny, a vyzvali je, aby jeho úklid zajistili,“ sdělila nám tisková mluvčí Lada Dobrovolná.

Problém ale byl hlavně s parkovištěm. Tento pozemek totiž patří státu, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a proto jej nikdo neudržoval. „Vzhledem k tomu, že parkoviště využívají pacienti polikliniky, vyzvali jsme její majitele, aby zajistila i úklid tohoto pozemku.“ dodává Dobrovolná.

Tato slova nám potvrdil i Petr Bělan, jednatel společnosti Poliklinika Hlučín, která budovu provozuje: „Naše pozemky, tedy chodníky a parkoviště, jsme uklidili na vlastní náklady. Co se týká parkoviště před poliklinikou, to už je také uklizené, ale netuším, kdo to zařídil.“

Ani to ale nezůstalo dlouho tajemstvím. Úklid parkoviště objednala u Technických služeb Jana Leznová, majitelka Lékárny za poliklinikou. „Skutečně jsem objednala Technické služby, aby parkoviště uklidily. Snažila jsem se to zajistit jinak, ale prostě s nikým nebyla rozumná řeč.

A tak jsem se takto rozhodla. Kolik mne to bude stát, uvidím, až přijde faktura,“ vysvětlila nám Jana Leznová své rozhodnutí.

Poznámka Martina Kůse: Někteří nečekali a udělali

Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila, zpívá se v jedné notoricky známé opeře. V případě hlučínského parkoviště u polikliniky by se ale měl text popěvku trochu upravit. Dobrá věc se podařila, rozumná myšlenka zvítězila. A snad i dodat: nad byrokracií a neochotou.

V Hlučíně si lidé – a nebylo jich málo – stěžovali, jak naší redakci, tak hlučínské radnici na to, že k poliklinice a lékárně, které jsou dnes pro ně nanejvýš potřebné, se prakticky nelze dostat. A to nejen pěšky, ale hlavně autem, neboť se nějak zapomnělo na úklid sněhu na cestě a parkovišti u polikliniky.

Pozemek není chodníkem, a tedy radnice nemá zodpovědnost za to, co se zde stane. Ta by padala na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterému údajně prostor parkoviště patří. Parkoviště není ani lékařů, kteří v poliklinice pracují. Přesto je už uklizeno.

Zase by se tak trochu nabízel text jiné písničky z jiné pohádky. Ten dělá to a ten zas tohle. O chodník se postaral majitel budovy, tedy společnost Poliklinika Hlučín, o příjezdovou silnici hlučínské Technické služby, tedy radnice, a o parkoviště majitelka Lékárny za poliklinikou.

Možná ani nemuseli, ale udělali to. Ani tak ne pro sebe, jako proto, že jim není lhostejné, co se kolem děje. Jen uvažujme. Jak dlouho by trvalo, než by se dostala žádost či upozornění na stůl zodpovědnému úředníkovi státního úřadu, než ten by rozhodl a pověřil někoho, aby zjednal nápravu a konečně než by došlo k vlastnímu úklidu? To už by snad sníh dávno roztál.

Takhle jsou spokojeni hlavně ti, kteří služby polikliniky vyhledávají. Tedy obyvatelé Hlučína a okolí. Jejich jménem tedy díky za to, že rozumná myšlenka zvítězila nad byrokracií a neochotou. Prostě někteří nečekali a udělali.