Podle čeho hygienici dokáží zjistit, že nastane chřipková epidemie? Pro možný nástup epidemie svědčí podle slov Josefa Matušky explozivní nárůst hlášených akutních respiračních infekcí a zvýšené počty osob ošetřených pro respirační infekt na lékařských službách první pomoci v kraji. „Do minulého týdne zatím tyto údaje nesvědčily o epidemii chřipky v kraji,“ podotkl Josef Matuška.

„Očkování proti chřipce je doporučováno ještě před sezónou chřipkových onemocnění, očkování zdravých osob v současné době je sice možné, avšak imunitní odpověď s tvorbou ochranné hladiny protilátek lze očekávat až po nejméně 14 dnech,“ vysvětluje. Zmínil také, že regionální epidemie eviduje vedle České republiky i Německo, a Rumunsko, lokální výskyt je hlášen z Irska, Jižní Anglie, Slovenska, Litvy, Lotyšska a Rumunska.