Z důvodů šetření energetických zdrojů se obec rozhodla pro její rekonstrukci. Průběh oprav přiblížil její starosta Rudolf Sněhota: „Vše probíhá po jednotlivých etapách. Loni se nám podařilo úspěšně dokončit první etapu, zaměřenou na zateplení budovy. V současné době dobíhají druhá a třetí etapa.

Po jejich dokončení bychom se už rádi přesunuli do nových prostor. To by mohlo být už v lednu příštího roku.

David Beinhauer