Tou je i Slezská univerzita. „Momentálně to v plánu nemáme. Pokud bychom ji snad někdy vyučovat chtěli, potřebovali bychom k tomu skutečné odborníky, protože každý ji vyučovat nemůže," říká vedoucí útvaru ošetřovatelství Slezské univerzity Jana Haluziková.

Senátor Vladimír Plaček (ČSSD) je ke schválení novely ve stávající podobě rovněž skeptický. Podle jeho názoru je pravděpodobné, že senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku vrátí návrh o nelékařských povoláních poslancům zpátky.

„V souladu s názorem České lékařské komory si myslím, že v případě tradiční čínské medicíny i ABA terapeutiky jde o nelékařskou, a tedy pouze doplňkovou metodu, která by rozhodně takovým způsobem řešená být neměla," konstatuje Vladimír Plaček.

Tradiční čínská medicína je souborné označení pro metody prevence, diagnostiky i léčby, vycházející z tradičního čínského léčitelství. Léčebný postup není stanovený paušálně podle zjištěné nemoci, nýbrž vždy podle chorobných syndromů konkrétního člověka v kontextu daných podmínek. Terapie může být průběžně měněna.

Základními pojmy pohledu na tělo jako vysoce provázaného systému navzájem se ovlivňujících orgánů jsou energie čchi, principy jin a jang i učení o pěti prvcích v čínské filosofii i v tradičních čínských oborech. Jejich dokonalé poznání je klíčové, ale pro odlišný styl myšlení Evropanů obtížné.