Představitelé města i církve podepsali v těchto dnech Deklaraci o společném zájmu, která má zajistit stávající využití objektu do konečného vyřešení situace. Oba partneři v ní prohlašují, že budou postupovat tak, aby veřejnost mohla dál využívat všechny aktivity, které jsou v budově dosud provozovány a to bez ohledu na výsledek sporu o vlastnictví.

Na tahu je církev

V praxi to znamená, že nejenom loutkové divadlo, ale i dětské kroužky místního střediska volného času, turisté nebo MiniZoo budou moci svou činnost dál nerušeně provozovat. Pokud se Církev československá husitská opravného prostředku vzdá a v termínu se neodvolá, zůstane objekt státu.

„Ve hře je teď na tahu církev, a čím dříve rozhodnutí padne, tím lépe. Budova je ve velmi špatném technickém stavu a nutně potřebuje rekonstrukci," konstatuje náměstek primátora Daniel Žídek.

Její venkovní vzhled hyzdí navíc už spoustu let preventivní dřevěné bednění s cílem chránit chodce před nebezpečně padající omítkou i před případnými dalšími možnými předměty shůry. Veškeré pochybnosti o současné funkčnosti ohavných „arkád" jsou oprávněné, ale hned tak nezmizí.

Stát na celém objektu z pochopitelných důvodů provádí zatím pouze drobnější opravy. Vlastníkem objektu je Národní institut pro další vzdělávání, se kterým opavští radní o nutných dílčích opravách opakovaně diskutovali.

Město vlastníkovi za pronájem platí a část nájemného je používaná právě k zmíněným drobnějším opravám.

„ Z naší strany je v rámci veřejného zájmu už několik let připravený převod této nemovitosti na město Opavu. Transakci však ministerstvo financí stále zamítá právě z důvodu blokace církevního majetku," vysvětlil problém provozně ekonomický náměstek Národního institutu pro další vzdělávání Viktor Šinkovec. Magistrát je připravený o budovu dál bojovat, a pokud by církev s odvoláním uspěla, je ochotný jít do soudního sporu.