Církve uplatňují majetkové nároky vůči několika obcím Moravskoslezského kraje a Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě dokonce vznesla šest žalob. Týkají se zpochybnění vlastnického práva kraje k požadovaným nemovitostem.

Jde o to, že je stát po roce 2001 převedl na kraj a Německý řád se žalobami domáhá toho, aby nemovitosti znovu přešly na stát, který by je církvi vydal v rámci restitučních nároků.

Jen pro připomenutí Restituční zákon byl přijat roku 2012 a určuje, že církve dostanou od státu nemovitosti za celkem 75 miliard korun a dalších 59 miliard budou dostávat během dalších třiceti let jako finanční kompenzaci za majetek, který nemůže být vydány.

Majetkové nároky má církev kromě měst i vůči šestnácti obcím Moravskoslezského kraje. V Opavě řád uplatňuje nárok na budovy stavební průmyslovky, dětského domova a školní jídelny, římskokatolická církev se zase domáhá vydání domu číslo 126 v obci Třebom.

Kraj je připraven svůj majetek bránit

Vedení kraje považuje tuto snahu za akt v rozporu s literou restitučního zákona. „Rozhodně budeme objekty bránit všemi právními prostředky, tedy i soudně, protože se jich zákon o církevních restitucích netýká. Převod ze státu na kraje byl zákonným přechodem vlastnického práva. Navíc zákon o převodu majetku státu do vlastnictví krajů začal platit o zhruba deset let dříve, než vznikl restituční zákon," konstatuje hejtmanův náměstek Josef Babka a dodává:

„Řád dobře ví, že dostane za majetek, který nelze vydat, devětapadesátimiliardovou paušální kompenzaci a ještě si chce vymoci další majetek soudní cestou. Žalobní nárok neuznáváme ani částečně a soudu navrhujeme žalobu v celém rozsahu zamítnout."

Opačný názor zastává mediální zástupce Německého řádu Mikoláš Černý.

„Německý řád se chce majetku domoci soudně. Žádnou finanční kompenzaci za něj nedostal a ani nedostane, v tom nemá pan Babka pravdu. Moravskoslezský kraj věděl, že řád chce majetek zpátky ještě dřív, než mu byl státem svěřen," kontruje Mikoláš Černý.

„Naše dříve prezentovaná zásada je postupovat v oblasti soudních přezkumů vlastnictví citlivě a nedomáhat se legálně nabytého obecního nebo krajského majetku či toho, za co je postupně vyplácena finanční náhrada," zdůraznil koncem minulého týdne předseda České biskupské konference Dominik Duka na schůzce zástupců České biskupské konference a Svazu měst.

Představitelé církve na ní zopakovali doporučení, aby se žaloby netýkaly sporného majetku, který přešel do vlastnictví krajů nebo obcí a byl kompenzován penězi.