Hlavním úkolem je zpřístupnit kostely a kaple veřejnosti.

„Rozhodně nejde o to, že by si lidé vzali růžence a chodili od kostela ke kostelu. Vytváříme databázi křesťanských církevních památek a poutních míst přístupnou na internetu. Tímto způsobem farnosti rozvíjejí svůj vztah k veřejnosti a snaží se poukázat na bohatství, které nás obklopuje," vysvětlil manažer pro církevní turistiku Martin Hiltavský a dodal, že je už pak na každém, jak tento koncept pochopí.

V rámci projektu spolupracuje Ostravsko-opavská diecéze (OOD) s několika dalšími diecézemi v zemi.

Ubytování na farách

Mimo jiné také s diecézí opolskou v česko polském příhraničí, kde se rovněž řada církevních památek vyskytuje. „Cílem je vytvořit jakousi nízkoprahovou nabídku k setkání pro všechny, bez ohledu na jejich náboženské smýšlení. Návštěva těchto míst a doprovodných programů spolu s atmosférou dovolené a odpočinku dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost," pokračoval.

Postupně bude OOD tvořit síť průvodců, kteří budou po daných kostelech a kaplích provázet. „Dále chceme přizpůsobit nevyužité fary na objekty s možností ubytování. Na Opavsku a Hlučínsku je úroveň far ve velmi dobrém stavu, zde se bude nejspíše jednat jen o dokoupení některého vybavení. Ubytování však bude možné až po vyřízení všech administrativních úkonů," sdělil Martin Hiltavský.

V okrese jsou v rámci církevní turistiky známy především cihlové kostely na Hlučínsku. „Řadu kostelů v této oblasti pojí jméno Josef Seyfried, Josef Holuscha či Ludwig Schneider.

Cihlové kostely na Hlučínsku

Každý z kostelů má své architektonické i duchovní klima. Jedná se především o kostely v Kravařích, Bolaticích, Oldřišově, Sudicích či kaple ve Svobodě u Štěpánkovic. To jsou díla Josefa Seyfrieda, který se nechal inspirovat v Itálii či Rakousku," doplnil Martin Hiltavský a dodal, že mezi objekty, které se Seyfreidovi nepodařilo zrealizovat, byla například budova fary v Ludgeřovicích, kterou nakonec vystavěl projektant Josef Holuscha.

Veronika Bernardová