Každá nádoba na komunální odpad je však nejméně jednou do roka umyta a vydezinfikována.

Samotné mytí popelnic je vždy prováděno ve svozový den dané oblasti a mycí vůz jede za autem, které nejdříve tyto nádoby vysype a poté pracovníci z mycího vozu, kteří jedou ve speciálně upraveném voze za nimi, provedou čištění.

Toto mytí v Opavě zajišťuje jedno vozidlo vybavené zásobníkem na 1200 litrů vody a systémem tlakových rotačních trysek. Vozidlo obsluhují dva zaměstnanci z řad Technických služeb. Ti uzavřou popelnice či kontejner do nástavby vozidla a spustí tlakový systém mytí, který vodou a dezinfekcí vyčistí vnitřek nádoby.

Občané si tuto službu pochvalují. „Jsem ráda, že aspoň jednou do roka to umyjí a nemusím tuto nepříjemnou práci dělat sama," říká Dagmar Fischerová z Opavy. Většina lidí ovšem o této službě netuší, i když ji Technické služby provádějí již od roku 2002, kdy byla uzákoněna závaznou vyhláškou.

Technické služby mají v Opavě a okolí na starosti 19 400 nádob na komunální odpad a ročně vyvezou více než 17 tun odpadu. To zabezpečuje 10 vozů a asi 35 zaměstnanců. „Lidé jsou s našimi službami spokojeni a žádné zásadní stížnosti nepodávají", pochvaluje si na závěr provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Barbora Němcová