Zákon nařizuje, aby se komunikace čistily dvakrát ročně. Letos však bude čištění častější, a to po celém Opavsku. Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo řešit problémy se špatnou kvalitou ovzduší.

„Zvýšenou intenzitou čištění komunikací ročně navíc smeteme zhruba 1440 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky do ovzduší," uvedll Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje budou na vytipované úseky vyjíždět jednou za tři týdny, což bude ve výsledku stát zhruba osm milionů korun navíc oproti nižšímu počtu výjezdů. Celkem vozy pokryjí 400 kilometrů silnic a to i těch, které nejsou ve vlastnictví kraje.

Že je nutné na problémy s kvalitou ovzduší reagovat, potvrzuje také Daniel Havlík, náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí: „Častější čištění silnic se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel."

Důležitou roli sehraje počasí

Limity polétavého prachu jsou v regionu dlouhodobě překračovány. V Opavě se častější čištění neplánuje, ale zároveň není vyloučeno, že k němu technické služby nepřiměje suché počasí.

„V Opavě se kromě standardního blokového čištění provádí ještě strojní zametání silnic jednou za 2 až 3 týdny a strojní zametání chodníků jednou za 3 až 4 týdny. Lokality jsou rozděleny podle intenzity dopravy. Roli však hraje také počasí. V deštivém počasí se může intenzita čištění snížit a v suchém období je zase vyšší. Cílem je zajistit čistotu hospodárným způsobem," řekl ředitel Technických služeb Opava Jan Hazucha.

Čištění, které provádí města či obce budou kvůli co největšímu efektu sladěny s úklidem prováděným krajem. „Častějším čištěním silnic se razantně sníží množství prachu a dalších škodlivých látek v ovzduší. Ocení to nejen citliví jedinci, jako jsou senioři, děti a těhotné ženy, ale zejména alergici a astmatici.

Toto opatření by mohlo přispět k zlepšení jejich zdravotního stavu a celkové kvality života, dá se totiž předpokládat, že díky čistějšímu ovzduší je postihne méně astmatických a alergických záchvatů," uvedl k tématu Tomáš Nykel z Městské nemocnice Ostrava.

Petr Večeřa