Podle starosty Hlučína Davida Maňase potřebuje rychlé a zásadní změny dopravní infrastruktura. „Způsob vedení komunikací a stav cest a chodníků se promítá do každodenního života nás všech, a připočteme-li k tomu rychlý nárůst počtu vozidel, nemohu situaci vnímat jinak než jako alarmující,“ vysvětluje starosta s tím, že v prvé řadě by změnil současný stav tak, aby na cestách nebyla ani jedna díra, aby byly všechny komunikace opravené a čisté, chodníky rovné i čisté.

„Abychom každé ráno mohli v klidu a pohodě cestovat do práce, do škol, do školek, odpoledne za nákupy, za zábavou a abychom se opět po řádných cestách a chodnících mohli ve zdraví vracet zpět,“ pokračuje. Jak dále zmínil, moc by si přál, aby byly mávnutím kouzelného proutku hotovy cesty mezi Ostravou a Opavou.

„Samozřejmě bych upřednostnil tu přes Hlučín. Pro všechny, kteří po ní musí dnes cestovat neprůjezdným Hlučínem, úzkým Dolním Benešovem a dlouhými a rozkopanými Kravařemi až do Opavy a zpět,“ upřesnil David Maňas.

Starosta: Ulehčil bych život postiženým

O dopravní situaci pak mluvil také starosta Bolatic Herbert Pavera. „Určitě bych nechal postavit rychlostní komunikace a obchvaty obcí a měst, aby se lidem dobře žilo v jejich domovech, nemuseli se bát o své děti a cestující aby se dostali včas tam, kam potřebují,“ řekl.

Opravit by nechal také všechny školní budovy, dále postavit dětská hřiště a sportoviště, aby žáci i pedagogové měli důstojné pracovní prostředí a dostatek míst pro účelné vyplnění volného času. „Rovněž bych vybudoval cyklostezky nejen pro volný čas, ale i pro cestu do zaměstnání. A jako další změnu bych zajistil vše pro důstojný život seniorů, zdravotně i tělesně postižených. Mám na mysli bezbariérové chodníky a vstupy do budov, vodící psy pro slepce, domovy pro seniory, klubovny pro seniory a podobně,“ uvedl starosta se slovy, že změnit by se toho dalo opravdu hodně.

„Určitě by stálo za to změnit chování lidí k sobě navzájem. Aby si více vážili jeden druhého, aby měli úctu ke svému životu i životu druhých či k přírodě,“ doplnil Herbert Pavera.

Co si člověk nevybojuje, to nemá

Položená otázka pak trochu zaskočila, jak sám zmínil, starostu Sudic Petra Halfara. „Z vlastní zkušenosti vím, že na kdyby se nehraje a co si člověk neudělá sám, nebo si sám či v kolektivu nevybojuje, tak to nikdy mít nebude. Spoléhat se na někoho, kdo má nějakou moc, je dost ošidné,“ podotkl starosta, který si je vědom toho, že na Opavsku je zapotřebí změnit hodně věcí.

„Starat se o děti v dětských domovech, o seniory v domovech důchodců, pomáhat potřebným, vybudovat nové komunikace, obchvaty měst a obcí, opravovat a budovat školy, školky, domy, byty, cyklostezky,“ vyjmenoval. Podle něj by pak všem lidem, a nejen na Opavsku, pomohlo zlevnění energií, nebo aspoň zastavení růstu cen energií. „Myslím, že kam se podíváme, tak je třeba něco změnit. To se však nezmění jinak než prací nejen jednotlivce, ale všech lidí,“ dodal.

Silniční síť nezvládá dopravní nápor

Jak redakci řekl starosta Vítkova Pavel Smolka, Opavsko by si jistě zasloužilo urychlenou změnu stávající dopravní situace. Dosavadní silniční síť totiž podle něj nestačí zvládnout dnešní dopravní nápor.

„Mám na mysli zejména situaci v Opavě a na tazích do Ostravy a Krnova. Jistě by výrazně prospělo odlehlejším lokalitám našeho okresu kvalitnější napojení na Opavu a také na budovanou dálnici D 47. Myslím tím samozřejmě celé Vítkovsko a oblast Hradce nad Moravicí,“ řekl Pavel Smolka.

Starosta Rohova Daniel Procházka by se pokusil zlepšit podmínky pro spokojenější život občanů na Hlučínsku. „Ať už z pohledu financování obcí, dopravy, životního prostředí a vztahu k přírodě. Z pohledu osobního bych rád uvítal zlepšení mezilidských vztahů a vzájemné úcty k ostatním,“ řekl Daniel Procházka.

Otický starosta Jan Lihotzký by pak poskytl regionu větší finanční prostředky na realizace různých akcí, které by prospěly všem lidem.

Materiální hodnoty? Až na druhém místě

O mezilidských vztazích mluvil starosta Budišova nad Budišovkou František Vrchovecký. „Pokud bych měl tu moc, tak bych si přál změnit pro mne současnou smutnou skutečnost, aby se nejen na Opavsku zlepšily vztahy mezi lidmi. Aby lidé byli k sobě navzájem více ohleduplní, nebyli sobečtí a respektovali práva nejen svá, ale i ostatních,“ uvedl starosta.

„Vše ostatní, myslím to materiální, bude takové, jaké si to uděláme. To je však až na druhém místě. Domnívám se, že mezilidské vztahy a nerespektování práv ostatních občanů nám otravuje život mnohdy víc než třeba absence lepších komunikací nebo aquacentra.“

A co by rád změnil starosta Ludgeřovic Daniel Havlík? „Určitě bych změnil myšlení lidí v problematice ekologie, konkrétně v otázce topení vším možným a třídění odpadů. V posledních letech dochází opět ke značnému zhoršení ovzduší zejména v zimě. Dalším problémem je odkanalizování obcí. Pokud bych měl tu moc, určitě bych se snažil zajistit přísun financí na jejich vybudování tak, aby na ně nemusely doplácet obce, které potřebují finance na mnoho dalších akcí,“ uvedl.

(mn, ver)