V loňském roce se žáci obou škol potkali ve slezské metropoli. Letos se opavští vydali do Martina. Setkání se konalo již pošesté.

Jak cesta vypadala, popsaly studentky z třídy 3. C Tereza Hrablíková a Daniela Škrobánková. „Část z nás se těší na své staré známé, se kterými jsme se seznámili minulý rok, když Slováci navštívili naši školu, a ti, kteří na Slovensku ještě nikoho neznají, se těší na nové dojmy a na přátelství, která v následujících dnech vzniknou,“ uvedly.

Hned první večer patřil písním, veselí a hereckým výkonům. Mendelovo gymnázium předvedlo hru Čaj u pana senátora. Další den se všichni vydali na hrad Strečno.

„Nádherný výhled a vyčerpávající výklad o historii hradu nám stál za tu krkolomnou cestu. Po návratu jsme se vrhli na přípravy našeho literárního pásma, tentokrát bylo zvoleno na téma Stromy - Stromobranie. Proto ještě před začátkem jsme se přemístili na školní dvůr, kde jsme vysadili strom přátelství – lípu. Po literárním pásmu našich slovenských přátel se dostala řada na nás.

Naše vystoupení se vydařilo a mělo u hostitelů úspěch,“ vzpomínala děvčata. Poslední den připravilo Martinské gymnázium dvě překvapení. „Za prvé vyčerpávající, ale velmi zajímavou přednášku o bonsajích, doplněnou výstavou fotografií stromů. Za druhé to byla přednáška o historických zbraních s praktickými ukázkami i s představením boje.

Obě tyto akce byly pojaty originálně a dokázaly nadchnout i ty z nás, kteří se nezajímají o biologii nebo o historii. A už nám zbyl čas pouze na sportovní utkání mezi oběma školami,“ poznamenaly studentky. Další setkání se konalo v Opavě, a to v rámci projektu Deutsche Spuren in Mähren und Schlesien.

Přijeli studenti z Brna, Olomouce a Ostravy a také německých škol, na nichž je možné složit zkoušku Deutsches Sprachdiplom. Všichni společně absolvovali procházku po Opavě, kde se snažili najít německé stopy.

„Poznali hlubokou historii konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a její sepětí s řádem německých rytířů, uvědomili si význam architekta Leopolda Bauera při stavbě obchodního domu Breda & Weinstein a kostela svaté Hedviky, překládali německé nápisy na morovém sloupu na Dolním náměstí, mohli si vyslechnout Beethovenovu Ódu na radost v podání našich studentů, prováděli rešerše v německé knihovně Slezské univerzity v Opavě, učili se nazpaměť německou lyrickou báseň na vrchu zamilovaných – Ptačím vrchu a v neposlední řadě ochutnali typické slezské koláče,“ uvedl k tomu pedagog gymnázia Petr Janšta a dodal:

„Naši hosté museli u každého ze stanovišť plnit rozličné úkoly, nejlepší účastníci byli na závěr akce odměněni suvenýry souvisejícími s městem Opavou.“ Do třetice se v Opavě potkaly české a polské strany. Na Mendelově gymnáziu se uskutečnil Česko-polský den, kdy sem zavítalo dvacet studentů z Licea im. Adama Mickiewicze v Glubczycích.

Na začátku se uskutečnilo hudební přivítání. „Součástí uvítacího rituálu bylo zhlédnutí zajímavého videa o naší škole a následné rozdělení jak polských, tak českých studentů stejným dílem do čtyřčlenných skupin, které bylo pro tento den stěžejní,“ popsala ze třídy 1.D Barbora Halbová. V rámci těchto bilingvních čtveřic se studenti vzájemně poznávali.

„Poté, co se vrátili z prohlídky centra města Opavy a zámku v Hradci nad Moravicí, přišla řada na nás, na studenty, kteří se věnovali přípravě zábavných úkolů pro již zmíněné čtveřice. Účast našich studentů byla poměrně hojná, a tak jsme si pro zúčastněné připravili různorodou škálu úkolů, sahající od úkolů vědomostních přes všudypřítomné hlavolamy, výrobky z keramiky až po úkoly sportovního charakteru,“ popsala program studentka a dodala, že snad byla úspěšně započatá spolupráce obou škol.