Tak například ředitelka Základní školy v Brance u Opavy Hana Šatalová bez zaváhání zmínila, že ani ve skutečnosti nemá co vzkázat. „Učím první třídy a každý rok se těším. Jsme tady jako taková domácí rodina. Takže bych si jen přála, aby vše bylo jako v minulých letech,“ podotkla.

Ředitel Základní školy Vítkov-Opavská Pavel Piskovský pak svým žákům vzkázal, aby usilovali o dosažení svého osobního maxima. „My jim v tom samozřejmě pomůžeme,“ doplnil.

To, že s úsměvem jde všechno lépe, svým svěřencům vzkazuje ředitel Základní školy Březová Petr Očadlík.

A co by svým žákům vzkázala ředitelka Základní školy v Dolních Životicích Bohuslava Kvarčáková? „Aby pracovali s radostí a měli se navzájem rádi. Také aby nemysleli jen na načerpání informací, ale aby se rozvíjeli i po stránce duchovní, mravní a po všech stránkách, které tvoří celistvou bytost člověka,“ řekla ředitelka a dodala, že rodiče by měli v dětech pěstovat pozitivní myšlení.

Nicméně někteří učitelé mají pro své žáky „přísnější“ vzkazy. „Měli by být ukázněnější a více se soustředit na školu. Mně osobně i řadě mých kolegů vadí mobily ve vyučování. Studenti si klidně během hodiny píší SMS a my máme jen velmi omezené možnosti jim mobily zabavit. Rodiče si hned stěžují,“ uvedl jeden ze středoškolských kantorů, který si nepřál zveřejnění svého jména.