Cyklisté i chodci budou už ve druhé části příštího roku využívat novou stezku, která spojí Malé Hoštice s Opavou. Připravuje se ale i další stezka, a to mezi Malými Hošticemi a Chlebičovem. V jaké je projekt fázi?

Opavské a chlebičovské zastupitelstvo schválilo, že chceme společně vytvořit projektovou dokumentaci na tuto stezku. Na projektové dokumentaci se nyní pracuje a měla by být i se stavebním povolením hotová do konce tohoto roku. Stezka povede od našeho lesoparku směrem k již existující cyklostezce mezi Opavou a Chlebičovem, na kterou naváže a cyklisté pak vyjedou u chlebičovského hřiště. Pokud nám vyjde dotace ze SFDI, stavět by se mohlo začít příští rok. Ve Velkých Hošticích už mimo jiné připravují další novou cyklostezku s Chlebičovem. Malé a Velké Hoštice a Chlebičov jsou jedna farnost, takže by to byla krásně propojena (cyklostezka mezi Malými a Velkými Hošticemi již existuje - pozn. aut.).

Příjezd z cyklostezky od Globusu.Příjezd z cyklostezky od Globusu.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Minulý rok koncem června potrápily obec bleskové povodně, kdy se voda a bahno ve velkém valily z vrchní části Hoštic a masa se spustila směrem dolů k nádraží…

Toto bylo výjimečné, že šla voda z horní části. Jinak se vždy vylévala řeka Opava a zalitá byla spíše spodní část. Protože už však tady máme protipovodňové valy, tak z této strany od řeky by se už voda do vesnice neměla dostat. Nahoře je to horší. Nechávali jsme si provádět průzkum z Hydrometeorologického ústavu Brno, kdy se sledovalo, jak voda stéká a jak by z polí mohla jít. U lesoparku máme poldr a když zapršelo, vodu v sobě zadržel. Jenže v momentě, kdy prší hodně nebo jsou přívalové deště, poldr to již není schopen pojmout a voda si tu cestu najde. To se stalo i ve zmíněný minulý rok. Stanovisko odborníků je takové, že tento poldr je malý, voda sem stéká ne z jednoho lánu, ale ze 22 hektarů.

Zkoušeli jste najít společnou řeč i se zemědělci?

Ano, zkoušeli, bavíme se. Jednou z možností je domluvit se s nimi na tom, že by zde nesadili plodiny, které z půdy udělají ledovou plochu, kdy voda vůbec nevsakuje a jen steče. Jako třeba kukuřici. Znovu s nimi budeme jednat. Další věc je ta, že se do budoucna připravuje přeložka silnice I/56. A pokud by k tomu došlo, šla by silnice po horizontu a tam by se už odvodnění muselo vytvořit.

Když jsme u té dopravy, Malé Hoštice leží právě na frekventované silnici I/56. V obci jste vybudovali mimo jiné i dva semafory. To proto, aby vůbec měli chodci možnost přejít?

Jistě. Přeložku si přejeme všichni, chceme, aby se odtud ta šílená doprava odklonila. Prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jsme připravili projekt na nové semafory a vznikly i bezbariérové zastávky. Vše je již hotovo, ale chybí pouze závěrečné vyúčtování, kdy musíme doložit, že všechny dotčené pozemky jsou naše. To byla podmínka SFDI, do pěti let musíme dát dohromady majetkoprávní vztahy s majiteli, pokud by například část chodníku nebyla naše. A problémy nastaly u chodníku u restaurace na Opavské ulici.

Tím se zabývalo i opavské zastupitelstvo. Přibližte, o co šlo?

My jsme měli s původním majitelem domluveno, že nám do budoucna majetek převede. Jenže vzhledem k jeho vyššímu věku a tomu, že žije mimo Českou republiku, se už tak nestalo a on se rozhodl, že hospodu prodá pánovi, který jej měl dlouho pronajatu. Tím pádem se rozhodování oddálilo. S věcným břemenem majitel nesouhlasil, navíc za nemovitost zaplatil nemalou částku, a tím pádem uvažoval tak, že když nám má prodat chodník před hospodou, současnou zastávku, také za něj chce finance, které do toho vložil. Přeložka zastávky pro nás nepřichází v úvahu, neumím si představit, že by se nacházela někde jinde, není zkrátka kde. Jedná se o zastávku nejen Městské hromadné dopravy, ale i autobusů ČSAD Vsetín. Jedinou možností tedy bylo odkoupení chodníku. Pokud bychom se s majitelem nedohodli, přišel by na řadu nejspíše soud a spor by se mohl táhnout další roky, navíc bez záruky, že by chodník byl náš. Soud by mohl rozhodnout o jiném místě zřízení zastávky MHD. Naši zastupitelé to schválili jednohlasně, protože vědí, jak se tady situace vyvíjí. Zastupitelstvo města Opavy jsme žádali o schválení kupní smlouvy a o spolufinancování padesáti procenty. To proto, že jsme během šesti let nad rámec našich povinností opravili v naší městské části již pět komunikací a sedm chodníků z našeho rozpočtu. A přitom komunikace a chodníky nemáme dle Statutu ve správě. To někteří opoziční zastupitelé připustit nechtěli, ale nakonec kupní smlouvu schválili a také spolufinancování ve výši dvaceti procent. Jsem za to moc ráda. Nyní začneme pracovat na kupní smlouvě a do konce prosince budou všechny naše závazky vůči SFDI splněny.

Nová víceúčelová hala v Malých Hošticích.Nová víceúčelová hala v Malých Hošticích.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Paní starostko, prozraďte, co vás na vašem zaměstnání nejvíce baví?

Přiznám se, že to úplně něco jiného než práce úředníka, kterou jsem vykonávala do doby, než jsem se v roce 2014 stala starostkou. Těšila jsem se, že budu moci pracovat svobodně, pro lidi, a že práce bude za mnou viditelná. Že budu moci zasáhnout do všech oblastí, od investic po kulturu a něco pro městskou část užitečného vybudovat. Samozřejmě jsem do Hoštic chtěla přinést i spoustu peněz nad rámec rozpočtu, což se myslím, povedlo. Za sedm let jsme nad náš rozpočet získali 49 milionů korun, což rozhodně není málo. Baví mě stýkat se s lidmi, těší mne, když vidím, že jsou občané spokojeni. Samozřejmě ráda přijmu i podněty, že je někde něco špatně. A pokud to jde, snažím se vyhovět.n. A co jsou naopak na „starostování“ ta negativa?Všechno se snáší na Vaši hlavu. Pokud jste někde na úřadě, zodpovídá si za určitou danou oblast jednotlivý úředník. Ale jestliže má starosta v kanceláři jen ekonomku, někdy neuvolněného místostarostu, vše je na těchto lidech a zodpovědnost za vše nese starosta. Nůžky jsou velice rozevřené a musíte se orientovat ve všech oblastech. Ale musím říct, že jsem hrdá na naše zastupitele, které tady mám, se kterými se mohu radit, protože bez nich by se neudělala žádná akce.

Obec Malé Hoštice, frekventovaná ulice Opavská.Obec Malé Hoštice, frekventovaná ulice Opavská.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Co byste popřála Malým Hošticím do dalších let?

Jedno německé přísloví říká, že se smeknutým kloboukem projdete celou zemi. Tím se řídím, chci být pokorná, pobavím se s každým. S úctou si lidi ráda vyslechnu. Hrozně důležité je umět lidem poděkovat. A co bych popřála? Spoluobčanům přeji pevné, pevné zdraví a Malým Hošticím bych přála, aby v budoucích letech vždy měli starostu, který bude umět lidem naslouchat, komunikovat s nimi, bude se snažit plnit jejich přání, a aby se snažil získat co nejvíce financí na investiční akce i kulturu. Aby se tady lidé cítili dobře a řekli si, že Malé Hoštice je krásné místo pro bydlení. Ale na druhé straně, aby se i občané zamysleli nad tím, jaké má starosta možnosti, že nejde všechno změnit mávnutím proutku. Aby i oni měli k sobě více pokory, úcty a radost z toho, co se v obci vybuduje.