Na ní je frekventovaný provoz, a proto vznikl v Oldřišově záměr o vybudování nové spojnice pro cyklisty. O její realizaci rozhodne přiklepnutí dotace.

Cyklostezka by měla propojit polní cestu v Opavě-Kateřinkách, která ústí do ulice Filípkovy s místní komunikací, jež vede z Pustých Jakartic do Oldřišova. Součástí stavby by měla být i výsadba jednostranného stromořadí.

Chybět nebude ani přístřešek se stolem či lavicemi.