Projekt je zatím ve stádiu ověřování a Opava se do něj zatím nepřipojila. „Opava se zatím do první vlny asi pětatřiceti měst, které ověřují projekt Czech Point v praxi, nepřipojila. Po vyhodnocení pilotního projektu Ministerstvem vnitra ČR bude pilotní verze rozšířena na 205 pověřených obcí, mezi které Opava patří,“ uvedla vedoucí odboru informatiky Zdenka Golgonková.

Projekt umožní lidem získávat veškeré potřebné dokumenty pouze na jediném místě: nejbližším krajském, městském či obecním úřadě. Závisí to ale nejen na kvalifikovaných úřednících, ale také na potřebném technickém vybavení jednotlivých úřadů. Název projektu CZECH POINT je vlastně slovní hříčkou, která vychází z anglického CHECK POINT, tedy jakéhosi kontrolního stanoviště. Ve skutečnosti se však jedná o zkratku: Český podací ověřovací informační národní terminál.

Projekt CZECH POINT označuje místo-úřad, na kterém by měl občan do budoucna získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům, mít možnost ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, mít možnost podat jakékoli podání ke kterémukoli úřadu státní správy, mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které k jeho osobě vede stát. Přesné informace získáte na této adrese: http://www.estat.cz/2229.html.