Například starosta Brumovic František Kuča odpověděl nedávno takto: „Pokud by měla něco zvedat sama obec, my k tomu prozatím nepřistupujeme. Je to hodně asociální. Snažíme se sehnat peníze jinak, než je tahat z lidí.“

Podobně reagoval před časem také starosta Větřkovic Dušan Lederer. „My zvyšovat daň z nemovitostí nebudeme, není důvod,“ řekl. Zvyšovat zmíněnou daň nebudou ani v Raduni. „Je to na zvážení, ale my zvyšovat nebudeme,“ řekla starostka Ludmila Juráňová.

Měnit výši daně prozatím nechtějí v Ludgeřovicích. „Chceme rozkopávat cesty kvůli kanalizaci. Kdybychom chtěli po lidech ještě vyšší daň, bylo by to kontraproduktivní,“ zmínil před nedávnem starosta Daniel Havlík.

Jiný názor neměl ani štěpánkovický starosta Bernard Halfar. „Je to naprosto nemorální daň, která každoročně zdaňuje nemovitosti, které jsou zdaněny při výstavbě a při každodenním provozu. Stát by měl daleko víc postihovat daňové úniky ve velkých případech a pak by nemusel chtít po obcích a městech, aby si své příjmy zajišťovaly samy,“ uvedl Bernard Halfar.

Změna u daně z nemovitostí v roce 2008 se nedotkne Bolatic. Potvrdil to tamní starosta Herbert Pavera. „Máme ale možnost pro rok 2009 vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou bychom upravili výši daně z nemovitostí v některých lokalitách či bychom prominuli daň z obdělávaného pozemku. Zatím však o žádné vyhlášce neuvažujeme,“ podotkl starosta. Na stejné výši zůstává daň také v Šilheřovicích. „V naší obci se daň z nemovitosti v roce 2008 nezvyšuje,“ potvrdil starosta Martin Čecháček.

Veronika Zahradníková

Daň z nemovitostí nezvýší ani Hlučín

Na svém posledním jednání rozhodlo zastupitelstvo, že město nepřijme obecně závaznou vyhlášku, umožňující vyšší daň z nemovitosti. Toto rozhodnutí, které potěšilo všechny majitele, významně přispěje k zatraktivnění bydlení. Na opravu kostela sv. Markéty, která si v letošní etapě vyžádá 2,9 milionu korun, dá město hlučínské farnosti ze svého rozpočtu jeden milion korun. Zastupitelé schválili mimo jiné také rezervu na dofinancování celkové opravy Dlouhoveské ulice. V rámci úpravy svého rozpočtu vymezili zhruba pět milionů korun na úhradu zástavním právem zajištěné pohledávky úpadce HADYNA - MONTI. Tím dojde k zániku zástavních práv váznoucích na třech obytných domech a město s nimi bude moci znovu neomezeně nakládat. „S občany, kteří tady žili v dlouholeté nejistotě, jsem osobně mluvil a chápal jsem jejich negativní rozpoložení. Proto jsem chtěl urychlit konečné řešení. Nyní budeme moci konečně řešit havarijní situaci v jednotlivých domech. Objekty projdou také částečným zvelebením, aby se v nich občanům příjemněji bydlelo,“ řekl k tomu starosta David Maňas.

Jitka Hrušková

Obce zvyšují daně z nemovitostí. Až pětkrát

Až v pětině českých měst daň vzroste. Ve většině trojnásobně. Dukovany se ovšem rozhodly pro maximální pětinásobné navýšení.

Místo tisícikoruny bude od příštího roku nejspíš platit Milada Maňáková za svůj domek trojnásobek. Bydlí totiž v Brně, kde místní politici uvažují o trojnásobném zvýšení daně z nemovitostí.

Jak je to možné? Od prvního ledna každá radnice v České republice může daň z nemovitostí vynásobit až pětkrát. Vybrané peníze pak mají zůstat obci. Ta je může vyžít třeba na rekonstrukce chodníků, silnic nebo výstavbu cyklostezek.

Podle zjištění Deníku ale paní Maňáková není sama. Za své byty, domy a zahrady budou lidé platit víc v pětině měst a obcí po celé republice. „Nemusí to být konečné číslo, jsou to první odhady,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech.

„Když jsme si dělali průzkum na jaře, zvýšit daň chtělo jen deset procent starostů a od té doby jich výrazně přibylo,“ konstatuje. Hodně starostů totiž ani nevědělo, že něco takového budou moci. Podle Jecha byla novela přilepena k úplně něčemu jinému a snadno se dala přehlédnout.

Rychle! Ať to stihneme

Radní a zastupitele nyní tlačí čas. O případném navýšení musí rozhodnout do konce července, aby daň stihli zvýšit k 1. lednu 2009. To je také důvod, proč počty měst, které se rozhodly sáhnout po vyšších platbách za nemovitosti, rostou v posledních dnech tak radikálně. Nejčastěji se bude daň zvyšovat dvoj nebo trojnásobně. Po těchto koeficientech již sáhla například Jihlava, Pardubice, Valašské Meziříčí a řada dalších.

Čtyřnásobek či pětinásobek je spíše výjimkou. S pětkrát vyšší daní z nemovitostí se musí například smířit v Dukovanech na Vysočině. Očekávané příjmy pro nejsou obce zanedbatelné. Například v dvanáctitisícových Říčanech u Prahy běžně za nemovitosti ročně vyberou sedm milionů korun. Pokud by to byl pětinásobek, radnice by si polepšila o dalších osmadvacet milionů.

Vybrané peníze by podle radnic našly smysluplné využití. V Lounech si za ně chtějí pořídit kamerový systém, v Teplicích by je zase investovali do infrastruktury. Jsou ovšem i města, která se ke zvyšování daní otočila zády, například Praha. „Žádné zvyšování daní z nemovitosti na rok 2009 nepřipravujeme,“ uvedla Monika Urbanová z magistrátu hlavního města. Vyvrátila také spekulace, že by ke zvýšení daně mohlo dojít v případě, že bude parlamentem schválena novelizace zákona o pozemních komunikacích.

Daň za chodníky

Podle této novely by za úklid chodníků před soukromými domy nesly zodpovědnost obce. „Ani v takovém případě zvyšování daně z nemovitosti nechystáme,“ ujistila mluvčí. Ovšem radní pro sociální a bytovou politiku Jiří Janeček tuto možnost do budoucna připustil.

„Reformy se lidí dotkly dostatečně. O zvyšování neuvažujeme,“ uvedl zase starosta Příbrami Josef Řihák. Podle Svazu měst a obcí se zvyšování daně z nemovitostí stane velmi využívaným nástrojem, kterým obce budou získávat peníze pro financování projektů. Proto zřejmě ta města, která daň pro letošek ponechala beze změny, se ke zvýšení odhodlají v příštích letech.

Vojtěch Janda