„Týdně tady máme kolem sta dárců krve,“ uvedla vrchní sestra opavské transfůzní stanice Monika Miklušová. Podle jejích slov je to dost, neboť odběrové dny připadají pouze na pondělí a úterý. Zbývající všední dny jsou určeny těm, kteří chtějí darovat plazmu. A jak řeší situaci při nedostatku této vzácné tekutiny?

„Nejprve se snažíme kontaktovat vlastní dárce, buďto telefonicky, nebo rozesíláme písemné pozvánky,“ uvedla vrchní sestra. Krajní možností je nákup těchto tekutin od jiných nemocnic, ne všechny však mají zásoby. V současné době má opavská transfůzní stanice nedostatek krve skupiny nula minus. „To je ale celorepublikový problém,“ sdělila Monika Miklušová. Také krevní skupiny B plus je v Opavě málo. Nejvíce se s nedostatkem této tekutiny potýká Slezská nemocnice v Opavě během letních prázdnin, naopak stěžovat si nemohou koncem roku, to vždy mívají krve dostatek.

„Horší je to s plazmou,“ říká Monika Miklušová a dodává. „Potřebovali bychom navýšit dárce plazmy.“ V průměru se klientovi odebere 450 ml krve, co se týče krevní plazmy, tak u té záleží na celkové hmotnosti dotyčného člověka, maximum je 750 ml. Krev můžete přijít darovat v pondělí od šesti ráno do jedenácté hodiny, v úterý od šesti do patnácti. Každé první úterý v měsíci je provoz prodloužen do půl páté odpoledne.

Pro odběr plazmy je nutná předchozí objednávka. Tu můžete uskutečnit na telefonním čísle 553 76 64 93. Také časové intervaly se u obou těchto úkonů liší. Zatímco červenou tekutinu mohou muži dávat vždy po pětasedmdesáti dnech, ženy po pětadevadesáti dnech, v průběhu celého roku. Podle slov vrchní sestry je to u plazmy trochu komplikovanější. Je to rozděleno na cykly. Jeden cyklus má čtyři odběry, vždy po čtrnácti dnech, poté následuje zhruba dvouměsíční pauza.

Dříve nežli klient usedne do křesla dárce, musí projít vyšetřením, při němž mu je odebrána krev, následně se udělá krevní obraz a určí se anamnéza. Také musí být provedeno lékařské vyšetření, při kterém lékař člověku změří například tlak či teplotu. Jedním z dárců je například Martin Němec z Opavy. „Víc mi vyhovuje darovat plazmu, nejsem tak unavený, jako jsem byl po odběrech krve,“dodal. On ani další dárci už dnes nemusí chodit nalačno. Člověk může lehce posnídat. Velkému zájmu se v Opavské nemocnici těší také autotransfúze.

Jak uvedla Monika Miklušová, jedná se o to, že si pacient daruje krev sám sobě. Této možnosti využívají lidé hlavně před operací. „Tato krev se nesmí podat nikomu jinému. Pokud by se stalo, že pacient plánovanou operaci neabsolvuje, je tato krev po dvaačtyřiceti dnech zlikvidována,“ sdělila dále Miklušová. Dobrovolní dárci krve mají mnoho výhod. „Ze zákona mají nárok na čtyřiadvacet hodin volna, za každý odběr krve dostanou stravenku v hodnotě šedesáti korun, za odběr plazmy v hodnotě sta korun. Je zde i nějaké daňové zvýhodnění,“ uvedla Monika Miklušová.

Také užívání vitaminů je nutné k obnovení krve. „Každá pojišťovna hradí jiný preparát, důležitý je obsah železa v přípravku,“ dodala. S dovršením osmnáctého roku se i vy můžete stát dobrovolnými dárci krve nebo plazmy. Jak nám dále vrchní sestra sdělila, nejstaršímu Opavanovi, který chodí dávat krev, je pětašedesát let.