Tradice v obcích

Mezi další dochované tradice, jak uvedla Marcela Buryová z Obecního úřadu v Darkovicích, patří rovněž Hasičské slavnosti či akce s názvem Velký prajzský Unterhaltung, což je podle jejích slov setkání mladých spojené s taneční zábavou.

V obci nechybí ani sportovní slavnosti nesoucí název Východ proti západu. Jak Marcela Buryová vysvětlila, obec je rozdělena hlavní cestou na dvě části, východ a západ, ty se mezi sebou rok co rok utkají. V obci nechybí ani tradiční stavění a kácení máje. Mezi tradiční oslavy, které se na nějakou doby odmlčely a podařilo se je opět oživit, patří podle jejích slov Vítání občánků a zpívání koled u vánočního stromu.

Naopak pochod školních chlapců s trakařem a řehtačkami vesnicí o Velikonocích nebo pečení koláčů před krmášem ve velkém je již minulostí.

A jaká je návštěvnost nejen výše zmíněných akcí? „Obyvatelé naší obce jsou takovým akcím nakloněni. Vesnice je družná, každá akce, kulturní i sportovní, je vítaná a také hojně navštěvovaná,“ míní Marcela Buryová.

„Obec se může, na rozdíl od mnoha jiných, pochlubit bohatou činností spolků. Hasiči, sportovci, zahrádkáři, ženy či klub důchodců pořádají v průběhu roku hned několik akcí,“ doplnila.