I když se na odklízení škod začalo pracovat prakticky okamžitě, přízemí, garáže a sklepy mnoha domů před vodou a bahnem uchráněny nebyly. Místní obyvatele proto zajímalo, co dělat, aby se při příští průtrži mračen situace neopakovala.

Ve čtvrtek večer tak v kulturním domě v Darkovičkách došlo ke schůzce, které se zúčastnilo vedení města a okolo padesáti místních občanů.

„Neslo se to v duchu prevence. Každého zajímalo, co dělat, aby příště nedošlo k něčemu podobnému. Máme zpracován projekt na polder, ale ten by se nenacházel v místě, kudy se v srpnu voda valila. Je potřeba udělat další. Hledali jsme místo, kde by mohl mít opodstatnění.

Problém je v tom, že by určitě neležel na pozemcích města. Ty by se tak musely od soukromníků vykoupit," uvedla hlučínská místostarostka Blanka Kotrlová (ANO). V současnosti je největším problémem plocha, na níž se na polích nad Darkovičkami orá.

CITELNĚ CHYBÍ PŘÍKOPY, KTERÉ VODU ZASTAVÍ

Enormní množství vody, které onoho večera napršelo, se nemělo o co zastavit. „V současnosti se orá až k plotům ostatních pozemků. Absolutně zde chybí příkopy. Ty v takových případech rozhodně pomůžou. Nejsme v pozici, kdy bychom někomu mohli nakázat, co má na svém pozemku dělat.

Zatím se alespoň budeme snažit apelovat na soukromníky, kteří půdu zemědělcům pronajímají, aby je na to upozornili a snažili se s tím něco dělat," pokračovala druhá nejvyšší představitelka Hlučína, podle níž se město pustí do studie týkající se dalšího poldru.

Na čtvrteční schůzce s občany se dohodlo také to, že ti nejvíce poškození budou částečně odškodněni. Přesná cifra, která poputuje na jejich pomoc, ale nepadla. „Celkově se jedná o deset až dvacet lidí. Částka, která jim bude poskytnuta, je spíše symbolická. Půjde o pět až deset tisíc korun," mínila dále Blanka Kotrlová.

Ta na závěr řekla, že blesková povodeň výraznější škody na městském majetku nezanechala: „Na čištění ulic se začalo pracovat prakticky okamžitě potom, co opadla voda. Bláto nateklo do kanalizace, kterou se už povedlo vyčistit. Musím říct, že žádná z městských budov poškozena nebyla."

NIC PODOBNÉHO PŘEDTÍM NEZAŽILI

Že srpnová průtrž rozhodně nepatřila k běžným, potvrdili i někteří z místních obyvatel.

„Takový déšť jsem nikdy nezažil. Předtím se sem přihnal velký mrak a byla taková tma, že nešlo vidět na půl metru. Do toho opravdu silný vítr. Během chvilky bylo pod vodou hřiště, za Jednotou bylo tak půl metru vody a na silnicích a chodnících zůstalo minimálně třicet čísel bahna," popisoval Milan Duda, který toho večera na fotbalovém hřišti zrovna dokončil trénink s minižáky.