Tato práce pro něho není žádnou novinkou, v minulosti ji na FPF zastával již třikrát.

Zdeněk Stuchlík je dlouholetým vedoucím Ústavu fyziky. Pod jeho vedením byla letos ústavu udělena akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru teoretická fyzika a astrofyzika. Na poli fyziky je aktivním vědeckým pracovníkem mezinárodní úrovně. Na vědeckých řešeních spolupracuje s řadou českých i zahraničních odborníků a institucí.

Za svoji vědeckou i akademickou práci získal řadu ocenění a u příležitosti 20 let Slezské univerzity obdržel nejvyšší možné univerzitní vyznamenání Zlatou medaili Slezské univerzity. Je rovněž renomovaným fotografem.

Pochází z Karviné, v Opavě žije od roku 1991. Jeho životní motto zní: „Nejjistější místo, kde nalezneš pomocnou ruku, je na konci tvého ramene.“

V čem je filozoficko přírodovědecká fakulta v Opavě v porovnání s ostatními fakultami veřejných univerzit v České republice výjimečná?

Shrnul bych to do dvou bodů. Prvním je nezvyklá kombinace široké škály oborů. Máme exaktní discipliny jako je fyzika či informatika zkombinovány s typicky humanitními obory, tedy cizími jazyky či historií, a dále s uměleckými disciplinami, kam patří dramatické umění či tvůrčí fotografie. Tyto obory spolupracují, žádný není uzavřeným světem.

Jinými slovy: snažíme se propojit vědu a umění, což je dnes ve světě velmi aktuální směr. Navíc zde máme i velmi praktické obory jako je lázeňství, turismus a gastronomie. Další výjimečnost naší fakulty spočívá v tom, že studenti mají možnost se v exaktních disciplínách zapojit do vědeckého výzkumu na nejvyšší světové úrovni.

To je speciální mix, který nenajdete na žádné veřejné vysoké škole v České republice. Zkušenost z takové fakulty je pro naše absolventy samozřejmě v praxi výhodou.

V jakém konkrétním vědeckém výzkumu vaši studenti pracují?

V případě fyziky jde o skupinu mladých výzkumníků zabývajících se relativistickou astrofyzikou. Pracujeme na nejaktuálnějších problémech: záhadě temné energie a hmoty, které určují osud našeho vesmíru, nebo chování hmoty v nejexotičtějších podmínkách silné gravitace okolo černých děr a neutronových hvězd.

Naše výzkumy hrají velkou roli v jednom z nejvýznamnějších projektů zkoumajícím rentgenové záření přicházející z vesmíru. Je to obrovský celoevropský projekt s názvem LOFT, který určuje vývoj vědy na dalších dvacet let dopředu. Důležité výzkumy probíhají ale také na ústavu informatiky, kde se naši studenti věnují např. robotice, významné jsou výzkumy našich historiků zaměřené na Slezsko.

To zní hezky, ale „přičichnou“ si k nim i studenti bakalářského studia?

Snažíme se, aby naši nejlepší bakaláři tuto možnost měli.

Pod vaši fakultu patří také Institut tvůrčí fotografie. Je to v povědomí veřejnosti její nejznámější součást?

Mezi laickou veřejnosti u nás i v zahraničí je Institut tvůrčí fotografie skutečně nejznámější, zásluhu na tom mimo jiné mají osobnosti, které na něm působí.

Podle vašich slov se fakulta kromě uměleckých a vědeckých výsledků snaží kopírovat i požadavky praxe zavedením oněch praktických oborů, o nichž jste se zmínil výše. Které obory to konkrétně jsou?

Patří sem multimediální techniky, monitorování životního prostředí, počítačová technika, audiovizuální tvorba, výuka angličtiny, knihovnictví, turismus a lázeňství. To je mimochodem obor na českých veřejných školách zcela výjimečný a pro úplnost musím dodat, že se zaměřuje i na problematiku gastronomie. Tyto obory jsou bakalářské a hodně praktické.

Když jsme u praxe, máte zpětnou vazbu, zda tito absolventi nacházejí práci?

Absolventi, které máme, problémy nepociťují. Na absolventy nejnovějších oborů jako jsou multimediální techniky a audiovizuální tvorba si musíme ještě počkat.

Učí zde lidé z praxe?

Ti jsou alfou a omegou. Na multimediální technice je jakousi ústřední postavou pan režisér Petr Jančárek, dvorní dokumentarista posledního období života prezidenta Václava Havla. Takový pedagog má studentům co předat.

Kdybyste měl vyjmenovat úspěšné absolventy vaší fakulty, kteří uspěli na poli vědy, jaká jména byste uvedl?

Cenu ministra školství získal v oblasti teoretické fyziky špičkový vědec Gabriel Török a v oblasti historických věd Jiří Fiedl, významná je i cena Siemense, již za práce v teoretické fyzice získala Eva Šrámková.

A jména známých osobností?

Moderátorka Martina Kociánová, šéfredaktor Lidových novin Dalibor Balšínek, v případě umělecké tvorby na Institutu tvůrčí fotografie Tomáš Pospěch, Dita Pepe, Tereza Vlčková a mimo všechny tyto kategorie pak mediálně známá Agáta Hanychová.

Co se týká jejího jednání a vystupování, nemohli si ji na ITF vynachválit.

To je do jisté míry pravda. Agáta Hanychová má nepochybně velkou sociální inteligenci.

Vraťme se zpět k vám a fakultě. Představte si, že jste studentík gymnázia před maturitou a rozhodujete se, na jakou vysokou školu si podáte přihlášku…

Jak se znám, tak bych si vybíral podle toho, jak rychle se budu moci zapojit do vědeckého výzkumu a spolupracovat s vědeckými osobnostmi. Takže by to bylo na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo informatiku, ale paralelně rovněž na Institut tvůrčí fototografie.