Výkřiky typu finanční genocida, fuj nebo hanba. I taková slova padala na včerejší demonstraci nájemníků na Horním náměstí v Opavě. Mezi více než dvěma stovkami shromážděných vládla napjatá atmosféra. Na schodech Slezského divadla se postupně vystřídalo několik řečníků z řad nespokojených nájemníků. „Co se kolem prodeje bytů děje, vypadá tak, že zastupitelé rozhodli jít cestou maximalizace zisku a vyšachování občanů ze hry. Vše nasvědčuje tomu, že obchody proběhly už dávno v hlavách některých zastupitelů,“ uvedl první z řečníků, Pavel Stehlík, který za svá slova sklidil souhlasný potlesk.

Lidé, kteří se střídali u mikrofonu, se kromě jiného ptali, pro koho jsou nové způsoby prodeje domů spravedlivé. Čímž naráželi na opakovaná prohlášení některých představitelů města o tom, že jimi zvolená metoda prodeje je spravedlivá. „Myslíte si, že soutěžit se subjekty disponujícími milionovými částkami je morální, etické a nediskriminační? My si myslíme, že není,“ položil otázku do publika další z řečníků a zástupců petičního výboru Daniel Michalík.

Z davu lidí se často ozýval pískot, za tato slova se však řečník dočkal nadšeného souhlasu demonstrujících. „Stále nedovedeme pochopit, proč zastupitelstvo schválilo nové zásady prodeje pro zbývajících asi šest procent bytového fondu,“ otázal se dále Daniel Michalík. Rozjitřenou atmosféru na náměstí dokládal fakt, že ani po ukončení demonstrace se lidé nechtěli rozejít. Kolemjdoucí tak mohli ještě dlouho poté vidět před divadlem hloučky rozčileně gestikulujících nájemníků. „Přijdeme na zasedání zastupitelstva,“ vyjádřil svůj postoj i za ostatní Václav Volný z Opavy. Tématu se budeme věnovat v dalších vydáních.