Akce se uskuteční osmého prosince od desíti do dvanácti a od třinácti do šestnácti hodin v budově Základní školy na Dostojevského ulici 12.

Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení školy, případně konzultovat své otázky se speciálními pedagogy a s ostatními pracovníky školy a rehabilitace.