Přestože Den Země připadá na zítřek, někde mají program již dnes. Například v Rohově.

„V rámci této akce bude za účasti několika skupinek žáků základní školy pod vedením zaměstnanců obce proveden velký jarní úklid veřejných prostranství, silničních příkopů, obecních lesíků a parčíků. V mateřské škole proběhne výstavka výrobků a obrázků namalovaných dětmi.

Téma bude samozřejmě ekologie, třídění odpadů a prohlubování vztahu k přírodě,“ řekl starosta Rohova Daniel Procházka s tím, že proběhne také speciální sběr papíru, z jehož výtěžku zakoupí nové sazenice stromků. Ty pak budou vysazeny na nejrůznějších místech v obci.

Zaměstnanci Sudic již v průběhu dubna čistili příkopy kolem hlavních komunikací. „Vysbírali hlavně plasty, papíry a sklo. Samozřejmě se spolu s našimi spoluobčany podílíme na úklidu naší obce. Základní škola nám pomůže při čištění ostatních komunikací a při údržbě již zasazených stromků. Další výsadbu stromků máme v plánu až na podzim,“ řekl starosta Petr Halfar a dodal:

„Základní škola si také připravila program, kdy po celý zítřejší den bude ve škole probíhat environmentální výchova. Děti se budou zabývat různou výukou o přírodě a udělají si jarní pořádek kolem základní školy.“

Také v Ludgeřovicích v rámci Dne Země uklidí obec. „To zajišťuje naše základní škola. Děti mají rozdělené sektory v obci, které projdou a uklidí. Technická četa obce poté sesbírá plastové pytle s odpadky a zajistí jejich odvoz na skládku,“ řekl starosta Daniel Havlík.

V Bolaticích připravují brigády na výsadbu stromků, kterých letos vysadí okolo dvou tisíc. „Kromě malých stromečků vysadíme s občany na Ratibořské ulici patnáct lip jako náhradu za vykácené staré stromy na této ulici. Další stromky vysadí naši myslivci na polních cestách a ve svém lesíku, kde půjde o několik tisíc stromků. Kromě toho budeme čistit Naučnou stezku v Chuchelenském lese včetně Pinkadélka, dvě studánky a opět posbíráme odpadky po neslušných řidičích,“ zmínil starosta Herbert Pavera.

„Do akce se zapojí žáci základní a mateřské školy, členové spolků a organizací a také naši občané, kteří jednak přijdou na brigádu a jednak budou uklízet i okolí svého domu. Na závěr brigády je připraveno pro děti i dospělé opékání buřtů u táboráku i zajímavé soutěže na hřišti,“ dodal.

Den Země v Opavě a Hlučíně

Zasadit si svůj strom můžete ve středu 22. dubna na zahradě Domu dětí a mládeže v Hlučíně. Tam akce začíná v 15 hodin. Určena je nejen pro děti a mládež, ale i rodiče. Na závěr si mohou přítomní opéct buřty. Více informací se dozvíte na telefonním čísle 595041156.

Opava si Den země tradičně připomíná na Horním náměstí. Letos se zde sejdou v pátek 24. dubna. Akci připravilo středisko enviromentální výchovy Areka, a to od 9 hodin. Zabývat se bude ochranou přírody.

Pokud vyrazíte kousek za hranice našeho okresu, do Fulneku, můžete se v sobotu 25. dubna pustit do soutěžení i rukodělných aktivit, navštívit minijarmark místních výrobků či si pochutnat na šálku výborné Fair Trade kávy nebo čaje a dozvědět se více o tzv. spravedlivém obchodě.

Den Země bude probíhat na náměstí J. A. Komenského. Výtvarníci se navíc mohou zapojit do soutěže. Stačí na místo v 9 hodin přinést práci na téma Evropské šelmy. O půl hodiny později začne také tradiční přehlídka domácích mazlíčků.

Organizátoři vyzývají majitele běžných i exotických mazlíčků, aby se s nimi přišli pochlubit. Ve fulneckém kostele sv. Josefa je zároveň nainstalovaná výstava Ekofór 2009, na které kreslený ekologický humor představuje Hnutí Brontosaurus.

(ver, ans)