Navzdory situaci, která v minulém roce panovala, v Neplachovicích nezaháleli. Asi největších projektem, který dostal zelenou, byla výstavba nové mateřské školy v prostoru hřiště školy základní.

Děti se sem přestěhují z nynějších prostor z budovy u kostela. O stavbu školky už v Neplachovicích usilovali dlouho.

„V loňském roce se nám toho podařilo celkem dost, protože jsme získali asi každou dotaci, o kterou jsme si zažádali. Do toho spadá i mateřská škola, stavba byla vysoutěžena za 17 485 454 korun včetně DPH, dotace z rozpočtu Ministerstva finanční činila 11 955 804 korun. Budova už stojí, pracuje se na fasádě, uvnitř ještě probíhají nějaké finální práce. Společně s paní učitelkou z mateřské školy už připravujeme i vnitřní vybavení, takže se to bude i postupně zaplňovat tak, aby byl v záři zahájen provoz,“ přibližuje starostka Neplachovic Dana Schreierová (rozhovor s ní najdete ZDE). Školka bude nově dvoutřídní s kapacitou čtyřiceti dětí. Vyroste u ní i nové hřiště, které naváže na stávající školní areál.

close Obecní úřad. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Obecní úřad.

Díky dotaci z Fondu životního prostředí může vedení obce nově používat také elektromobil Škoda Citigo iV. MAS Opavsko pak obec podpořilo v realizaci druhé etapy ozelenění zámeckého parku i další etapy modernizace sociálního zázemí ve škole. Ta proběhne o nadcházejících letních prázdninách.

„Částečně z dotací a částečně svépomocí se už pár let pracuje také na hasičské zbrojnici v místní části Zadky. Již dvakrát jsme uspěli v rámci dotací Moravskoslezského kraje. V roce 2018 jsme obdrželi 400 tisíc korun na rekonstrukci střechy a v roce 2020, pak na druhou etapu rovněž 400 tisíc. Původně to byly dvě staré budovy, dnes jsou sloučeny v jednu krásnou, dole je zázemí pro rodinné oslavy, posezení. Bude zde i garáž, na půdě se nachází klubovna, takové zázemí pro hasiče,“ upřesňuje starostka.

Dotace jsou pro Neplachovice důležité, protože obec splácí nemalé finanční prostředky, které si musela půjčit hlavně na výstavbu kanalizace, ale i dofinancování zateplení a vytápění základní školy. Útěchou je alespoň skutečnost, že již téměř všechny rodinné domy jsou na kanalizaci napojeny. Pro místní část hledá obec alternativu čištění odpadních vod.

Zmíněný přesun MŠ má pochopitelně své důvody, jedním z nich je logistika, ale důležitá je i možnost pro děti z mateřské školy využít velkou tělocvičnu, dílny školy, blízkost zámeckého parku pro vycházky, nebo sportovního areálu. Rodičům pak nabízí předání dětí na jednom místě, pokud mají školáka i předškoláka. Do budoucna by právě v okolí školy mělo vzniknout jakési novodobé centrum obce. „Studii nového centra obce již máme zpracovanou. Nyní bychom si rádi požádali o dotaci na projektovou dokumentaci, kterou poskytuje krajský úřad,“ prozrazuje závěrem Dana Schreierová.

close ZŠ Neplachovice. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in ZŠ Neplachovice.

Otázka pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ a MŠ Neplachovice Ivana Pavlíková

Jak zvládáte současnou situaci, co je u vás ve škole nového?

Na současnou situaci jsme se připravovali již během letních prázdnin, kdy jsme uskutečnili řadu vzdělávacích kurzů v oblasti ICT vzdělávání. Všichni pedagogičtí pracovníci nyní pracují na platformě Google Meet, Google učebna a sdílený Google disk. Na začátku školního roku obdrželi zákonní zástupci prvňáčků přihlašovací údaje do naší školní domény, proto se mohli i tito malí žáčci při říjnovém uzavření škol ihned připojit na distanční výuku. Naším cílem je uskutečnit tuto formu výuky tak, aby výklad učiva zprostředkovali učitelé a aby tíha vzdělání neležela na rodičích. Přes různé peripetie distančního vzdělávání musím všechny pochválit, žáky, rodiče i pedagogy. Zvládají to skvěle, za což jim děkuji. A co je nového? Součástí naší organizace je i mateřská škola a právě probíhá výstavba nové MŠ hned vedle budovy ZŠ. Do nové MŠ začnou děti chodit 1. září, těšíme se nejen my ve škole, ale určitě i rodiče a prarodiče žáků, poněvadž sourozence dovezou na jedno místo ke škole a již nebudou muset „až na kopec“ k MŠ stávající.

A jak se v Neplachovicích dědí včelařské řemeslo? Čtěte ZDE.

Obecní kroniku můžete mít i doma

Chcete-li si v klidu domova zalistovat v neplachovické kronice, pak máte možnost. Obec totiž už před několika lety pro zájemce vydala fotokopii své kroniky. Šlo o kopii první knihy, kterou zpětně dopisoval od roku 1955 pan řídící Vlastimil Mlčoch z dostupných zdrojů. Původní kroniku psal řídící učitel pan Jan Matlášek. Tato kniha byla v době okupace odevzdána nadřízeným úřadům a byla Němci zničena, takto stojí v úvodu „nové“ kroniky. Období od roku 1965 do roku 1989 zaznamenáno v kronice není, protože tehdy byla obec součástí střediskové obce Holasovice. Celá kronika od roku 1955 do roku 2010 vyjde na tisíc korun, Objednávky jsou přijímány na obecním úřadě. V Neplachovicích nového zájemce o dění v obci, který by byl vhodným kronikářem, už nějaký ten čas hledají.

close Sraz veteránů. info Zdroj: archiv obce zoom_in Sraz veteránů.

S parcelami na výstavbu je to složité

Zájemci, kteří by si chtěli v Neplachovicích od obce koupit pozemek a postavit na něm dům, moc nepochodí. Podobně jako jinde představují i tady obecní parcely problém. „Územní plán parcely vytyčuje. Bohužel ne na našich, ale na soukromých pozemcích. Na těch obecních jsme si v rámci nového územního plánu vybudovali pět parcel, dnes už tam jeden domek stojí, tři pozemky jsou prodány. A jinak stavební místa nemáme, vše je v soukromém vlastnictví,“ konstatuje neplachovická starostka Dana Schreierová. O bydlení v obci je každopádně velký zájem, jakmile se zde například nějaký domek uvolní, okamžitě je prodaný. Výhodou je dobrá dopravní přístupnost do Opavy i Krnova, je zde škola, školka, obchod, pošta a také lékaři či lékárna.

close Vstup do zámeckého parku. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Vstup do zámeckého parku.

Z historie Neplachovic

close Neplachovice. info Zdroj: archiv obce zoom_in Neplachovice. Neplachovice se rozkládají asi deset kilometrů severozápadně od Opavy a přibližně dva kilometry od polských hranic. Oblast patří historicky již po staletí do opavského Slezska. Obec s 948 obyvateli má jednu místní část, a to Zadky. Nachází se zde devítiletá základní škola, mateřská škola, obchod, lékárna, pošta i ordinace praktického lékaře, ženského lékaře a zubaře. Nechybí sportovní areál se střelnicí, dvěma antukovými kurty a víceúčelovým hřištěm. K dispozici je i tělocvična v základní škole. Jezdí sem příměstská autobusová doprava, nejbližší vlaková zastávka je v sousedních Holasovicích. Neplachovice jsou součástí Mikroregionu Opavsko severozápad.

Kdy byly Neplachovice založeny se nedá přesně zjistit. První písemná zmínka o Neplachovicích je z roku 1257 a to, že farní kostel v „Niplawitz“ držel řád německých rytířů.

První listina, která hovoří o Neplachovicích jako o obci, je z roku 1374. Jan, vévoda opavský a ratibořský, zde potvrzuje prodej, který mezi sebou uzavřeli Jindřich von der Domanz a Jaroš z Drahotuš o ves Neplachovice s příslušenstvím. Vévoda Jan uděluje Neplachovice v léno s povinností služby jako jiných panství a udílí mu právo vésti vodu z Opavice na neplachovský rybník.

Roku 1377 náležel kostel v Neplachovicích a rybník ke zboží knížat krnovských, obec pak v následujících stoletích střídala své majitele, od Jana a Jindřicha z Žopov, přes Petra Lichnovského z Voštic, Jiřího Frydricha až po Jana Ferdinanda Halamu z Jičína, císařského hejtmana, který odkoupil statek za 12 000 zlatých.

V rukách Halamů zůstal statek neplachovský po delší dobu, až roku 1750 přešly Neplachovice do čistě německých rukou a občanům nastaly zlé časy. V roce 1742 za vlády Marie Terezie bylo odtrženo území Slezska na sever od řeky Opavice a připojeno k Prusku.

close U kostela Narození sv. Jana Křtitele. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in U kostela Narození sv. Jana Křtitele.

V roce 1848 došlo ke zrušení roboty a tím se občané Neplachovic stali svobodnými lidmi. Jenže koncem 19. a počátkem 20. století se projevoval v okolních obcích silný germanismus, česká příjmení se poněmčovala a ve školách se začalo vyučovat německy. Neplachovice se v dalších letech germanizačním prvkům úspěšně bránily, například přeměna české školy na německou se díky Antonínu Kuzníkovi a Janu Krakovskému nepodařila, a 28. října 1918 všichni slavili vyhlášení samostatné Československé republiky.

Za 2. světové války území obce okupovali Němci, 6. května 1945 ji pak osvobodila sovětská armáda.

Jednotné zemědělské družstvo zde bylo založeno koncem roku 1952, později v roce 1961 bylo spolu s okolními družstvy sloučeno do velkého ekonomického celku Hraničář se sídlem v Loděnici. Ještě později se přidali družstevníci z Vávrovic a Jaktaře a v této podobě ZD Hraničář hospodaří dodnes.

Sloučení družstev dalo podnět i ke sloučení okolních obcí a to Holasovic, Neplachovic, Loděnice, Štemplovce a Kamence pod nový národní výbor Holasovice (od roku 1964).

V roce 1990 došlo k referendu o osamostatnění obce Neplachovice od střediskové obce Holasovice.

Slavní rodáci

Vítězslav Bičík (*1937), profesor, pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků.

Zajímavost

Již ve středověku existovala v Neplachovicích tvrz, která byla v 16. století přestavěna na zámek. Tento zámek, stojící zřejmě na okraji obce, byl ale v roce 1778 zničen pruským vojskem a později zbořen. V letech 1837-1840 si pak tehdejší majitelka panství, Marie Elgerová Frohbergu, nechala postavil zámek na novém místě zcela stranou vsi, na tzv. Holasovickém poli. Součástí novostavby byl také anglický park, klasicistní skleník a zimní zahrada.

close Zámecký park. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Zámecký park.

Tip na výlet

Neplachovický zámek s přilehlým zámeckým parkem je zdejší dominantou

Procházka se dá uskutečnit i napříč vesnicí, nachází se zde například bývalý dřevěný mlýn. Jde o kulturní památku, která je však v soukromém vlastnictví, zajímavý je i kostel sv. Jana Křtitele a další. Co se okolí týká, pak mohou turisté zamířit co celého Mikroregionu Opavsko severozápad, který protíná cyklotrasa s naučnými tabulemi na zajímavých místech, nejblíže jsou sousední Holasovice, kde stojí Muzeum Slezského venkova. Zajímavé vyžití je i v nedalekém Úvalně, například zrcadlový labyrint. A je-li zrovna možné cestovat přes hranice, pak za návštěvu stojí obec Vysoká. Do roku 1782 patřila tato obec k neplachovické farnosti. Také ve Vysoké mají zámek, který je v soukromém vlastnictví a jeho majitelé se snaží zámku vrátit zašlý lesk. V průběhu roku pořádají několik zajímavých kulturních akcí.