Koncem 15. století se v obecním znaku Ryžoviště objevila ryba. Co tato heraldická symbolika říká o obci?

V kronice Ryžoviště je historie zdejšího rybníkářství podrobněji zaznamenána. „Městečko Ryžoviště dostalo tento znak proto, že rybník v Ryžovišti měl největší výnosy v celém sovineckém panství. Podle úředních záznamů ze Sovince byly rybníky v Ryžovišti a Lomnici vzorem pro všechny rybníky s chovem ryb na Moravě,“ uvádí obec na svém webu.

„Možná to někomu trochu připomíná pstruha, ale podle odborníků to má obecný význam: ryba. Nepojmenovaná heraldická ryba v síti. Protože jsme historicky spadali po sovinecké panství, patřilo k povinnostem Ryžoviště dodávat ryby panstvu na hrad Sovinec. Ryby se zde chovaly v několika rybnících, ale ty už dávno zanikly. Jedna nádrž a pár jezírek tady sice je, ale to je zanedbatelné proti tomu, jaký význam a rozsah zde mělo rybářství a rybníkářství v historii,“ uvedla starostka Ryžoviště Eva Lašáková k obecnímu znaku.

Fotogalerie: Rýžoviště - znak

„Kousek od nás přes kopec je vyhlášené rybářství Tylov, tak aspoň někdo v rybářské tradici našeho regionu pokračuje,“ uzavřela starostka Eva Lašáková.

ZAJÍMAVOSTI

Dominantou obce je bohatě vyzdobený barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1758, který je jedním z nejkrásnějších chrámů v celém okolí. Současný kostel je v pořadí již pátý. První kaple, dřevěná stavba, byla vystavěna v roce 1289. Stála na místě dnešní školy a v době husitských válek byla spálena.

V roce 1433 byla poněkud větší postavena znovu. Asi o 100 let později byla také tato kaple spálena. Z důvodu morové nákazy byla vypálena celá osada. Po kolonizaci byl prostor roku 1560 opět osídlen protestanty a vybudoval se zděný kostel s mohutnou věží. Zachoval se návrh kostelního průčelí a ten svědčí o její velké mohutnosti. Kostel přečnívá městečko, je vestavěn do jedné ze strání.

V roce 1600 byl tento chrám páně již malý. Proto jej pán Kobylka z Kobylí značně rozšířil. Výstavbou byl prodloužen na jih a do výšky. Věž starého kostela zůstala. Slavnostní vysvěcení bylo provedeno 30. 11. 1603, jak oznamuje erbovní štít na západní straně kostela. Do současného románského stavu byl kostel v Ryžovišti přebudován v letech 1755–1758.

K dalším významným památkám patří barokní socha Panny Marie Immaculaty z roku 1733 na náměstí. Za pozornost stojí empírová budova fary a dům čp. 50 pod kostelem (Lafayettův dům), bývalá rychta z 18. století. Na tomto domě je dnes pamětní deska připomínající zadržení generála Lafayetta a pamětní deska místního rodáka Josefa Schmida-Braunfelse, básníka a spisovatele.