Štěpánkovice leží deset kilometrů od polských hranic, třináct kilometrů od Opavy. Součástí obce jsou Svoboda, Bílá Bříza a také osada Albertovec. Ve Štěpánkovicích se nachází základní i mateřská škola, pošta, prodejny potravin, restaurace, knihovna i zdravotní středisko, ve kterém aktuálně ordinuje praktický lékař a dva zubaři. Spojení je zajišťováno příměstskými autobusy, do obce jezdí také vlak. Štěpánkovice jsou členem Sdružení obcí Hlučínska, MAS Hlučínsko, Hlučínsko Západ a SMO

Jednou z priorit současného vedení obce je sázení nových stromů či keřů. Štěpánkovice se tak začínají doslova zelenat. Vznikly dva ovocné sady a také několik alejí.

„Když jsme na podzim v roce 2018 po volbách nastoupili, stihli jsme do konce roku vysázet asi dvaatřicet stromů. O rok později byla u společnosti Agroland směrem na Svobodu založena Alej plná kaštanů. Rostou v ní nejen kaštany, ale také například hlohy a další dřeviny. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 250 tisíc ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). V roce 2020 jsme šli opět do dotace, i tehdy nám částkou 200 tisíc korun pomohl SFŽP. Spolu se zahrádkáři jsme u nového obecního bytového domu vysázeli asi třicet okrasných jabloní a založili jsme zde květinovou louku. Nové ovocné i okrasné stromy pak rostou i podél cyklostezky do Kravař, v tomto případě nám finančně přibližně padesáti tisíci pomohl ČEZ,“ vyjmenovává štěpánkovický starosta Jaromír Nevřela.

Ve Štěpánkovicích se zaměřují na ozelenění obce.Ve Štěpánkovicích se zaměřují na ozelenění obce.Zdroj: se souhlasem obce Štěpánkovice

A ani v letos nebudou ve Štěpánkovicích v tomto směru zahálet. Chystá se například rozšíření lesíku. „Vyčlenili jsme pozemek v lokalitě směrem na Kravaře, který bychom na podzim osázeli ve spolupráci s našimi myslivci. Pracovně jsme tuto akci pojmenovali V kamizolce zelený, do výsadby by se mohla zapojit také veřejnost, tedy pokud to dovolí situace. Na podzim pak budeme ještě dosazovat jasany. Třináct jsme jich museli skácet, protože byly v tragickém stavu a také dendrolog usoudil, že již nejsou v kondici, kdy by mohly přetrvat,“ vysvětluje Jaromír Nevřela. A další stromy už přibyly i u štěpánkovického nádraží. Třicítku jich tady koncem dubna vysadili zaměstnanci obecního úřadu v rámci Dne země.

Štěpánkovice a okolí vyhledávají cyklisté

V lokalitě Štěpánkovic se nachází několik cyklostezek, kterými je obec či její okolí protkáno a lidé toho hojně využívají. Například v místní restauraci Na Statku se cyklisté přes léto i ubytovali, aby poté mohli podnikat výlety po okolí a okrese. V místní části Albertovec se nachází známý hřebčín. Ten sice již dnes není volně přístupný, avšak návštěvu spojenou s prohlídkou a procházkou si lze domluvit telefonicky předem. Toto místo je taky oblíbené pro konání svateb, jak obřadů tak oslav. V blízkosti Štěpánkovic se nachází zámek v Kravařích a o kousíček dále zámek v Raduni a Velkých Hošticích.

Obecní úřad Štěpánkovice.Obecní úřad Štěpánkovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Pohřební vůz je využíván v celé zemi

Není úplně běžné, že by obec vlastnila svůj pohřební kočár. Ve Štěpánkovicích tomu tak ale je. „Dříve, když bylo v obci mnoho sedláků, kteří měli tažné koně, se využíval často. Teď už však náš historický kočár cestuje všude možně po České republice. Byl zapůjčen do Jablunkova, na Šumpersko či Jindřichohradišťsko. Jedná se o majetek obce, která jej za nějaký poplatek k daným účelům poskytuje. Před čtyřmi lety prošel generální opravou, a protože do té doby byl parkován na různých místech v obci, bylo rozhodnuto, že se pro něj postaví stálé místo. To vzniklo v nové části hřbitova,“ vysvětluje štěpánkovický starosta Jaromír Nevřela. Ještě dodejme, že pokud by měl někdo o objednávku zájem, musí mít zajištěny koně a také kočího, obec dodává pouze kočár.

Štěpánkovický pohřební vůz.Štěpánkovický pohřební vůz.Zdroj: se souhlasem obce Štěpánkovice

Otázky pro ředitele školy

Odpovídá ředitel ZŠ Štěpánkovice Michael Pavlásek

Jak zvládáte současnou situaci?

Díky kreativitě pedagogů a zkušenosti vedení školy probíhá v průběhu 3. vlny distanční výuky snaha o co nejefektivnější skloubení asynchronně-synchronních metod a forem výuky v on-line prostředí školy v neustále se měnících distančně-rotačně-prezenčních modelech tak, aby byly co nejpřínosnější pro nejmladší štěpánkovickou generaci a případné další pokračování tohoto stavu mělo co nejmenší vliv na vzdělávání a psychický stav dětí. Konkrétní opatření vytváříme operativně na základě vládních rozhodnutí, které nám svými podmínkami zprostředkovává MŠMT.

A co je ve škole nového?

V delším horizontu se držíme naší dlouhodobé snahy o vybudování moderního zázemí pro děti, žáky, zaměstnance a partnery školy – v současné době se finalizuje dokumentace pro výběrová řízení úspěšně získaných grantů pořízení počítačové a jazykové učebny. Neméně důležitou je snaha o kvalitní personální zajištění pracovních pozic ve škole, a to jak na postech pedagogů tak správních zaměstnanců.  Dlouhodobým záměrem je vybudovat komunitní školu, která by byla místem, kde mohou děti, žáci a občané Štěpánkovic realizovat různorodé aktivity. K doposud nabízenému zázemí pro jazykové kurzy (angličtina, němčina), k hudebnímu vzdělávání ve formě pobočky lidové školy umění se v prostorách školy nachází nově rekonstruovaná obecní knihovna, posilovna, gymnastický sál, tělocvičny, společenská místnost, sauna, tenisové kurty, beachvoleybal, venkovní učebna a po mnohaletém úsilí jsou v plném proudu práce, které souvisí s rekonstrukcí sportovního areálu. Od příštího školního roku se mohou Štěpánkovice těšit na 250 metrů dlouhý tartanový ovál, zavlažované fotbalové hřiště a moderní zázemí pro hasičský sport.

ZŠ a MŠ Štěpánkovice.ZŠ a MŠ Štěpánkovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Kvalita ovzduší se ve Štěpánkovicích zlepšuje

Tak jako asi v každé jiné obci se i ve Štěpánkovicích stále najdou jedinci, kteří topí, lidově řečeno, vším možným. Avšak podle starosty Jaromíra Nevřely se situace lepší. „V rámci kotlíkových půjček se u nás vyměnila asi třicítka kotlů. Ze Státního fondu životního prostředí jsme získali asi pět milionů korun, v souvislosti s tímto budeme čerpat nějaké dotace také z Operačního programu životního prostředí. Nachystali jsme proto projekt, kdy by došlo k výměně otopného systému ve škole, zakoupení nových kondenzačních kotlů, nových žaluzií a osvětlení, které již nevyhovuje. Rozpočet máme kolem šesti milionů korun, pokud bychom to umořili z kotlíkových půjček a dotací, bylo by to dobré,“ přibližuje Jaromír Nevřela. Mimo to funguje ve Štěpánkovicích i obecní dotační program, prostřednictvím kterého poskytuje obec finanční prostředky na výměnu jak kotlů na tuhá paliva, tak taky na staré atmosférické plynové kotle a nezapomíná se v něm ani na obnovitelné zdroje.

Z historie Štěpánkovic

Štěpánkovice.Štěpánkovice.Zdroj: archiv obceNálezy pravěké keramiky v katastru obce dokazují velmi staré osídlení tohoto místa, ale první písemná zmínka v archívních dokumentech o existenci Štěpánkovic je z roku 1265, kdy ves získal Herbert z Fulštejna. Později byla obec majetkem konventu svaté Kláry v Opavě.

Roku 1528 byly Štěpánkovice vloženy do zemských desek v Opavě reformační šlechtě – Janu a Vavřinci z Drahotuš Na Benešově. Obec byla v té době plně evangelická.

V průběhu dalších dvou století se vystřídali další majitelé obce. Roku 1712 koupil Štěpánkovice kníže Lichnovský. Docházelo k postupné rekatolizaci obce. V roce 1756 byl postaven nový kostel, zasvěcený svaté Kateřině. Roku 1792 byla v obci zřízena škola, pro kterou byla vedle kostela postavena nová zděná budova.

Kaple na Svobodě.Kaple na Svobodě.Zdroj: se souhlasem obce Štěpánkovice

Obec původně patřila ke Knížectví opavskému Země slezské, která byla součástí Koruny české. V osudném roce 1742, po prohrané 1. slezské válce, byla většina Slezska včetně Hlučínska a tedy i Štěpánkovic odtržena od Koruny české a přičleněna k Prusku. Přesto se zde dále mluvilo „moravsky“ a tímto jazykem – slezským nářečím češtiny – se také vyučovalo ve škole. Základem pro výuku byl slabikář, který pro tuto oblast vydal slezský buditel, kněz Cyprián Lelek z Dolního Benešova. Koncem 19. století však byly školy v „pruském Slezsku“ poněmčeny, ale „moravština“ se nadále používala při náboženské výchově a v kostele, protože tato část území nadále patřila k olomoucké arcidiecési (vlastně až do vzniku Ostravsko-opavské diecése v 90. letech 20. století).

Po skončení I. světové války a vzniku Československé republiky bylo na základě Versaillské mírové smlouvy Hlučínsko, a tedy i Štěpánkovice, připojeno 4. února 1920 k ČSR. Postupně se i do školy vrátil rodný jazyk, tentokrát už ve formě spisovné češtiny.

V důsledku mnichovské „smlouvy“ velmocí a odtržení pohraničních částí od ČSR připadly i Štěpánkovice od 8. října 1938 k hitlerovskému Německu. Došlo k tvrdému vyžadování užívání němčiny, muži museli narukovat do armády a mnozí se z války nevrátili. I Štěpánkovice byly nakonec osvobozeny Rudou armádou, 226 sovětských vojáků padlo v boji, k tomu šest československých tankistů, navrch bylo zničeno mnoho domů a objektů.

V druhé polovině 20. století se Štěpánkovice s 3241 obyvateli modernizovaly až do dnešní podoby (plynofikace, kanalizace, asfaltované cesty, výstavba prodejen, domů, hasičské zbrojnice, kulturního domu atd).

V hřebčíně na Albertovci byly vybudovány nové konírny, porodna, jízdárna, moderní dílny. Plemenářský podnik (státní hřebčín) na Albertovci se široko daleko proslavil chovem špičkových ušlechtilých koní, kteří se prosazovali na závodech doma i v zahraničí.

Zdroj: stepankovice.cz

Zajímavost

Zdejší přítomný plemenářský podnik (státní hřebčín) na Albertovci se široko daleko proslavil chovem ušlechtilých koní. Zdejší koně zvítězili i na Velké pardubické, konkrétně se jednalo o koně: Furioso XIV (1955), Mor (1974 a 1975) a Limit (1976). Tehdejší ředitel František Lamich se svým koněm Vadarem se stal třináctinásobným mistrem republiky v drezúře.

Kostel sv. Kateřiny Štěpánkovice.Kostel sv. Kateřiny Štěpánkovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Kostel svaté Kateřiny Štěpánkovice, na ulici Hlavní

Na výstavbě kostela, který je zasvěcený sv. Kateřině, se podílela jak kobeřická farnost, tak kníže Lichnovský, který Štěpánkovice své doby vlastnil. Stavba byla dokončena v roce 1756 na místě původní dřevěné budovy. Velké škody na kostele zanechala druhá světová válka, poškozena byla především věž. Poválečné obnovy se ujal dlouholetý duchovní správce ve Štěpánkovicích Franz Proksch. Zajímavostí je, že kostel má tři oltáře.