„Malí zpěváčci potěšili babičky až k slzám, ale největší pozornosti se těšil Matěj Peroutka,“ říká pracovnice Charity Ivana Harazimová. Patnáctiletý školák vytvořil loni v hodině výtvarné výchovy papíroryt svaté Anežky a podařil se mu natolik, že škola obrázek věnovala stacionáři.

„Souvisí s naším původním názvem Klub svaté Anežky, který dnes užívá dobrovolné sdružení přátel Charity Opava. Naší patronkou však světice zůstala i nadále,“ konstatuje vedoucí stacionáře Jana Řehulková.

Obrázek se zaměstnancům líbil natolik, že požádaly faráře od svatého Ducha, otce Krzysztofa, aby ho při oslavě výročí požehnal. Duchovní souhlasil a připravil jeho autorovi, který chce být profesně nástrojářem, velký zážitek.

„Vůbec jsem netušil, že by se můj papíroryt mohl tak líbit, a už vůbec ne, že bude dárkem pro stacionář. O to větší radost mám,“ svěřil se Matěj, který faráři při požehnání asistoval.