Jsou to navíc jedni z největších přenašečů nemocí ve zvířecí říši. Kromě mnoha jiných mohou přenášet mor, leptospirózu či salmonelózu. Opavská radnice tak žádá firmy i občany, aby byli co nejvíce nápomocni a o místech častějších výskytů těchto zvířat informovali odbor životního prostředí.

Zároveň také magistrát prosí všechny provozovatele různých potravinářských zařízení od restaurací po pekárny, aby si v daných termínech rovněž zajistili ochranné deratizace svých podniků. Mohou se přitom obrátit na své tradiční smluvní partnery nebo na zlínskou firmu Deratex, která bude zajišťovat celou akci ve zbytku města.

„Věříme, že se naše výzva setká s pochopením a kladným ohlasem a že sjednocením termínů budou vytvořeny takové podmínky, aby deratizace byla maximálně účinná a vynaložené peníze byly využity účelně," nechávají se slyšet úředníci magistrátu.

Společnost Deratex má i poté vykonávat čtvrtletní kontroly epicenter výskytu hlodavců a pokládání dalších nástrah. Nicméně, proti invazi potkanů a jiné havěti se mohou lidé bránit leckdy i sami. Stačí jim zamezit v přístupu do domů, nehromadit haldy zbytků potravin u popelnic a v kontejnerech, nezakládat černé skládky a vůbec jakkoli ztěžovat potkanům možnosti k hnízdění a nacházení potravy.