Vše začalo soutěží tříd zaměřenou na posílení ekologického smýšlení dětí. Žáci nižších ročníků tvořili Přání Zemi, na vyšším stupni psali esej na téma ekologie. Poté se všechny třídy zúčastnily soutěže o nejlepší výrobek z plastových lahví. Děti rovněž pomohly alespoň částečně odstranit odpadky z okolních lesů.

Vyvrcholením ekologického týdne byl běžecký závod. Kromě těchto akcí se ZŠ Mladecko zapojila do výtvarné soutěže Zachraňme Madagaskar a po celý rok na škole probíhá sběr starého papíru.