Podle centrálního registru vozidel je v Opavě dočasně vyřazeno z provozu 4 383 vozidel. Statistika ovšem nerozlišuje vozidla vyřazená před 30. červnem 2013 a po tomto datu.

Státní poznávací značky bývají do depozitu ukládány, když majitel automobilu nebo motocyklu ví, že jej nebude dlouhodobě užívat a nechce platit povinné ručení. Maximální dobou, po kterou značky mohou zůstat takto uloženy, je ovšem osmnáct po sobě jdoucích měsíců.

Pokud ani po této lhůtě vlastník nenahlásí, v jaké stavu se vozidlo nachází, čeká ho vyškrtnutí z registru, do něhož potom už nebude moci být zapsáno.

Ještě začátkem roku se v depozitáři nacházelo více než čtyři sta tisíc značek a ministerstvo dopravy se lhůtou danou do konce prosince snaží registr pročistit. Je totiž pravděpodobné, že některá auta a motorky už ani neexistují. I proto se dá v těchto dnech nejen na odboru dopravy opavského magistrátu očekávat zvýšený nápor lidí.

Řada majitelů totiž cestu na úřad odkládá až na poslední chvíli.

„Dle sdělení pracovníků registru vozidel Magistrátu města Opavy, kteří mají tuto problematiku na starosti, denně přichází splnit svou povinnosti přibližně deset vlastníků," uvedl vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy opavského magistrátu Martin Černý a vzápětí dodal:

„Všeobecně lze říci, že současný počet příchozích vlastníků vozidel, již přicházejí splnit svou povinnost, je nedostačující a je nanejvýš pravděpodobně, že ke konci roku 2015 se mohou vyskytnout potíže s větším počtem osob, které budou na poslední chvíli chtít nahlásit požadované údaje."

Jestliže vyřazení vozidla trvá déle než dvanáct po sobě jdoucích měsíců, je majitel na příslušném úřadu povinen oznámit adresu místa, kde je umístěno, a účel jeho využití. K tomu se přikládá velký technický průkaz, fotodokumentace není nutná. Nahlášení může provést pouze vlastník anebo osoba zmocněná k jeho zastoupení. Správní poplatek za zápis adresy činí 50 korun.