Lidí potřebujících dialýzu neustále přibývá a stávající prostory jsou už teď na doraz. Oddělení se přemístí do pavilonu H, ve kterém dříve sídlilo ORL, hned po jeho plánované rekonstrukci.

„Zahájena by měla být ještě letos a s dokončením počítáme v příštím roce. Tyto nové prostory řešíme už s výhledem na řadu let. Také zhruba polovina přístrojů bude vyměněna za moderní,“ přibližuje současný stav ředitel nemocnice Milan Cvek.

Finanční zajištění rekonstrukce včetně nových přístrojů v částce kolem 50 milionů korun bude v červnu schvalovat krajské zastupitelstvo. Nejbolavější problém však představuje interna, která je už zcela nevyhovující.

V těchto dnech je před schválením předprojektová studie a v plném proudu je hledání peněz. Částka půjde do stamilionů a počítá s vybudováním nového pavilonu, krčkem spojeného se stávajícím pavilonem L.

„Je to běh na dlouhou trať, a proto máme na podzim připravenu tak zvanou předetapu. V ní obsadíme už nevyužívané přízemní prostory, kde vzniknou další ambulance ke zlepšení podmínek přijímaných pacientů,“ říká Milan Cvek.

Částku mezi 8 a 9 miliony korun, nutnou pro tyto úpravy, bude rovněž schvalovat červnové krajské zastupitelstvo.