Krajští radní totiž minulý týden po dlouhém přešlapování rozhodli, že dialýza zůstane Slezské nemocnici a pronajata nebude. Řada zdravotníků, kteří od samého počátku úvahy o pronájmu kritizovali, si tak nejspíše oddychla. Upozorňovali totiž na to, že dialýza je výdělečným oddělením a nemocnice by se jí neměla zbavovat.

Ředitel nemocnice Tomáš Stejskal upozornil, že dialýza je prováděna v nevyhovujícím prostředí. „Proto jsme jednali o jejím dalším osudu. Zřizovateli byly předloženy varianty, spočívající buď v zachování stávajícího provozu se způsoby financování rekonstrukce vhodného pavilonu, nebo v pronájmu. Rada kraje minulý týden rozhodla, že poskytování hemodialyzační péče bude v plném rozsahu i nadále zajišťovat Slezská nemocnice,“ uvedl ředitel Stejskal.

Středisko však musí být přestěhováno do vhodných prostor a pro tento účel byl nyní zvolen pavilon H. Nemocnice v současné době připravuje projektovou dokumentaci včetně vyčíslení finančních nákladů, které se pohybují kolem čtyřiceti milionů korun. Stavební úpravy pavilonu pravděpodobně začnou ještě letos a v případě hladkého průběhu mohou být dokončeny v příštím roce.

Středisko dialýzy provádí všechny očišťovací metody krve od hemodialýzy přes hemodiafiltrace a hemofiltrace až po peritoneální dialýzu. Je vybaveno i přenosnou technikou, se kterou mohou lékaři provádět dialýzu i na dalších nemocničních odděleních. Kontinuální dialýzy, probíhající celých čtyřiadvacet hodin, jsou prováděny pouze na ARO. Nedílnou součástí je nefrologická ambulance, která pacienty připravuje na dialýzu a také pečuje o pacienty s nemocnými ledvinami, kteří vyžadují speciální léčbu.

„Čekací doba u nás neexistuje a pacienti bývají v případě akutní potřeby napojováni ihned. Měsíčně dialyzujeme v průměru padesát až šedesát pacientů, což představuje kolem osmi tisíc léčebných výkonů,“ říká lékař Roman Ondraschek. Dříve byla léčba limitovaná věkem a lidé nad padesát let k ní už neměli přístup. Dnes se karta osudu obrátila v jejich prospěch a dialýzu v Opavě dostane každý, kdo ji potřebuje.

Do opavského střediska přichází nejvíc postižených lidí právě ve věkovém rozpětí šedesáti až pětasedmdesáti let, což představuje zhruba pětaosmdesát procent všech evidovaných pacientů. Úspěšně se však daří dialyzovat i seniory nad osmdesát let.

Opavské středisko má na svém kontě dokonce republikový unikát. Ve spolupráci s pražským Institutem klinické a experimentální medicíny provedlo vůbec první zkříženou příbuzenskou transplantaci ledvin v republice. Povedla se a oba páry ledvin pracují u nových majitelů velmi dobře.