Základy první pomoci pro začátečníky

Druhý den začaly u dítěte zdravotní obtíže, které se stupňovaly. Zprvu nikdo nehledal příčinu v houbách, protože rodičům špatně nebylo. Lékaři však zjistili, že příznaky u dívky odpovídají otravě. Vzorky hub však již nebylo možné zajistit, protože rodina zbytky smaženice druhý den vyhodila.

Stav pacientky se začal rychle zhoršovat a musela být hospitalizována na jednotce intenzivní péče. Přes veškerou péči lékařů však došlo k selhání jater a následně i dalších důležitých orgánů a dítě po několika dnech v nemocnici zemřelo.

Záchranáři: Nejčastěji se setkáváme s intoxikacemi požitím při snahách o sebevraždu

Intoxikace je závažná porucha zdraví, která může pacienta ohrozit na životě, a většinu pacientů je třeba hospitalizovat. Nejčastější příčinou otravy je požití léků, alkoholu, nebo kombinace obou.

K intoxikaci může dojít nešťastnou náhodou, omylem, úmyslně v sebevražedném nebo demonstračním úmyslu. Dalšími možnostmi je cizí zavinění, zneužití u závislostí, a také při předávkování drogami.

Záchranáři se nejčastěji setkávají s intoxikacemi požitím při snahách o sebevražedné pokusy.

Mezi nejčastější toxické látky patří:
• Alkohol
• Léky (na uklidnění, spaní či farmaka tlumící bolest)
• Potraviny (houby, masové konzervy)
• Chemikálie (zahradní postřiky, čisticí prostředky)

K nejohroženějším skupinám patří lidé s psychickými poruchami, děti a staří lidé. U posledních dvou jmenovaných skupin se často setkáváme s intoxikacemi nahodilými.

Jak poznáme, že se jedná o intoxikaci?

Příznaky, resp. účinky na organismus jsou různorodé a často se dostaví s časovým odstupem. Toxiny, které se dostanou do našeho organismu, mohou ovlivňovat vědomí, srdeční činnost, dýchání, pohybový aparát, trávicí trakt, chování atd.

Avšak platí pravidlo, že s postupem času působí toxin na stále více tělních systémů a zdravotní stav postiženého se kriticky zhoršuje. Prioritou je informace od okolí, popř. informace přímo od postiženého. Je třeba zajistit vzorky léků, tekutin, potravy, zvratku, dopis na rozloučenou, pokusit se zjistit, kdy byl postižený naposledy s někým v kontaktu atd.

K nejčastějším příznakům intoxikace patří:

• Poruchy vědomí
• Poruchy chování (často agresivita – drogy, alkohol)
• Zvracení a třes
• Zarudnutí v obličeji, bledost
• Změny oběhu

Jak správně pomoci?

Je-li pacient při vědomí:
• Přivolání pomoci na lince 155
• Snaha o vyvolání zvracení (prsty do krku, nechat vypít velké množství slané vody)
• Zajištění vzorku na následné toxikologické vyšetření

Pamatuj! U saponátů, kyselin, louhů a organofosfátů (používají se v zemědělství) NIKDY NEVYVOLÁVÁME ZVRACENÍ !!!

Je-li pacient v bezvědomí, popř. má poruchy vědomí:
• Přivolání pomoci na lince 155
• Nikdy nevyvoláváme zvracení !!!
• Pacienta uložíme do zotavovací polohy a kontrolujeme základní životní funkce
• V nutných případech zahájíme oživovací pokusy

Pozor! Při první pomoci dbáme především na vlastní bezpečnost. Je nutné mít na mysli, že se často jedná o chemikálie, které můžou poškodit i naše zdraví!!! Nevíme-li, jak postupovat je třeba se řídit přibalovým letákem, popř. návodem na použití.

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl