Základy první pomoci pro začátečníky

Výjezd byl však po chvíli zrušen, protože volající nahlásil, že dívenku, která je údajně při vědomí a bez známek vážnějšího poranění, někdo naložil do osobního auta a veze ji do nemocnice. Sanitka s posádkou se tedy vrátila zpět na základnu.

Dívku opravdu lidé přivezli, v nemocnici ale záhy zemřela na vnitřní poranění orgánů dutiny břišní spojené s krvácením. V tomto případě nelze s jistotou tvrdit, že kdyby dívenku ponechali na místě a transport přenechali posádce záchranné služby, nedošlo by k úmrtí.

Zasahující lékař by však pravděpodobně lépe vyhodnotil závažnost zdravotního stavu a v každém případě by dopředu počítal s možností vnitřního poranění. Mohl by tak již na místě úrazu zahájit potřebnou léčbu.

Již během transportu by navíc bylo možno upozornit personál akutního příjmu nemocnice, a zajistit tak okamžité dovyšetření a urychlené zahájení léčebných opatření. Toto vše by mohlo přispět k jinému než tragickémukonci příběhu.

Zejména v minulosti byl transport realizován laiky

Správně zvolený a včasný transport pacienta do vhodného zdravotnického zařízení je nedílnou součástí první pomoci, kterou jsme schopni pozitivně ovlivnit vzniklou poruchu zdraví. Zejména v minulosti, kdy záchranný systém nebyl na takové úrovni jako dnes, byl transport realizován laiky za pomocí improvizovaných transportních prostředků.

Často se tak dělo v nevhodných podmínkách bez profesionální zdravotní péče a v dlouhém časovém intervalu. Díky tomu se postižení často dostali do nemocnice ve velmi špatném zdravotním stavu, což zhoršovalo úspěšnost léčby a jejich vyhlídky na přežití.

V současné době v rámci laické pomoci při vážných poškozeních zdraví v naprosté většině případů postižené netransportujeme. Soustředíme se na vyšetření, ošetření a zajištění postiženého na místě příhody, zajistíme a vyčkáme odborného transportu složkami Integrovaného záchranného systému (IZS).

Pamatujte! Zajištění transportu pomocí záchranného systému je pro pacienta nejlepší volbou, a to zejména z těchto důvodů:
1. Velmi dobrá dostupnost složek IZS (155, 150, 158, 112)
2. Rychlý dojezd k postiženému (cca 10-15 minut)
3. Včasná přednemocniční zdravotnická péče již na místě události
4. Vhodné transportní prostředky a pomůcky zajišťující bezpečnost a komfort pacienta
5. Péče profesionálního zdravotnického týmu po celou dobu transportu
6. Rychlý a bezpečný transport do zdravotnického zařízení
7. Správné určení nejvhodnějšího zdravotnického zařízení pro daného pacienta
8. Přednostní řešení vzniklých zdravotních potíží (pacient jde rovnou do péče lékaře a nečeká s vážným poraněním v přeplněné čekárně)

Kdy má pacienta transportovat laik?

Jde o situace, kdy odkládání transportu vede k ohrožení života pacienta nebo zachránce. V takovém případě je nutné transportovat neprodleně i za cenu ne zcela ideálních podmínek. Většinou se jedná o transport na krátkou vzdálenost několika desítek metrů od místa události.

Nejčastějšími důvody neodkladného transportu jsou například působení dusivých či otravných látek, hoření, riziko zavalení, zřícení, utonutí, výbuchu, fyzické napadení druhou osobou, útok zvířete, atd. Transportujeme většinou bez pomůcek způsobem, jako je odvlečení, odnesení v náručí, přes rameno, na zádech apod.

Nejčastější transportní dopravní prostředky záchranné služby

Sanitní vozidlo - nejdostupnější a nejčastější způsob transportu - Vybaveno polohovacími nosítky a dalšími pomůckami k nejvhodnějšímu způsobu transportu (například při poranění páteře, hlavy…)
Vrtulník - nejšetrnější a nejrychlejší způsob transportu, zejména při dlouhých vzdálenostech - Transport i z míst, kde není možné dojet sanitním vozidlem (lesnaté plochy, horský terén, apod.) Vrtulník je vhodný také v případě horší dostupnosti (například méně stanovišť záchranné služby)

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl