O měsíc později se pak uskutečnil slavnostní akt, kdy z Dlouhé Vsi vyšel průvod prakticky všech obyvatel a došel před hlučínskou radnici na náměstí. Tak došlo i k faktickému sloučení do té doby dvou nezávislých obcí, které ale Dlouhovesské nakonec stálo 6 500 marek.

Dlouhá Ves je ale pravděpodobně starší než město Hlučín. „První písemná zmínka je už z roku 1350, kdy je tato obec v latinsky psaném spise jmenována jako Lango Pago. Existuje ale také listina z roku 1265, kde se píše, že v těsné blízkosti vesnice se staví nové město. Ani vesnice, ani město ale nejsou jmenované,“ říká k historii Dlouhé Vsi Bernard Ostárek.

Historici ale předpokládají, že se jedná právě o Dlouhou Ves a Hlučín. Ví se totiž, že král Přemysl Otakar II. odňal pozemky této vsi a daroval je na stavbu nového města, což potvrzuje v roce 1303 Sigfrid de Barut na hradě Landeku. Zajímavé jsou pak údaje z kroniky. Například v roce 1720 měla prý Dlouhá Ves jednu hospodu, 15 sedláků, tři mlynáře, 18 zahradníků a 23 chalupníků, kteří chovali 83 krav, 18 prasat a 25 ovcí.

Dlouhá Ves tak stála na jižní straně Hlučína. Hranice tehdejší obce se dá vymezit dnešním kostelem sv. Markéty a přilehlým hřbitovem, na severní části dnešní poštou a západě poplužním dvorem. „Podle záznamu z roku 1905 měla Dlouhá Ves 1 539 stálých obyvatel a posledním fojtem zde byl sedlák Alois Hlubek, děda našeho současníka Josefa Hlubka,“ doplnil další zajímavost Bernard Ostárek.

Současní lidé z Dlouhé Vsi si pak 100. výročí od připojení obce k Hlučínu připomenou letošním strassenfestem, který připravují na neděli 11. září. Radnice na tuto oslavu přispěla třicet tisíci korunami z městského grantu.