Dlouhá Ves latinsky Lango Pao

Jaká je ale její historie? „První zmínka o obci je v listině z roku 1350, kde je Dlouhá Ves jmenována latinsky Lango Pago. V jedné listině z r.1265 se píše, že v těsné blízkosti vesnice se staví nové město. Ani vesnice ani město nejsou v této listině jmenovány, ale ze souvislostí se dá předpokládat, že se jedná o Dlouhou Ves a Hlučín,“ uvedla kronikářka a tisková mluvčí Hlučína Jarmila Harazinová.

Ve vsi byla jedna krčma

Dlouhá Ves začínala na severní straně sedlákem Janotou a sedlákem Nábělkem a končila domy s poplužním dvorem, které jsou na západní straně města. Od roku 1530 byli někteří malí sedláci (zahradníci) povinni robotovat na farských polích. Tito sedláci byli zproštěni robot „komisi generali“ dne 19. března 1861 a místo těchto robot platí faráři 16 tolarů. Ostatní sedláci se vykoupili z roboty již v r. 1843.

Za tento ústupek odstoupila obec část pozemku na Vinné hoře. „V roce 1720 měla Dlouhá Ves patnáct sedláků, tři mlynáře, osmnáct zahradníků a třiadvacet domkařů. Sedláci a zahradníci chovali 83 krav, 18 prasat a 25 ovcí. Ve vesnici byla jedna krčma,“ uvedla Harazinová. V roce 1861 zde už bylo dvanáct selských statků, šestnáct zahradnických usedlostí, 107 chalupníků a tři krčmy. Počet obyvatel se pohyboval od 1 114 v roce 1843, přes 1 290 v roce 1861 až po 1 539 obyvatel v roce 1905.

Postavit školu pomohl rytíř Czaderský

Děti, které byly školou povinné, z Dlouhé Vsi chodily do školy v Hlučíně. Když hlučínská škola již nestačila umístit děti z Dlouhé Vsi, začalo se uvažovat o postavení nové školy v Dlouhé Vsi. Pro tuto stavbu byla vybrána parcela o velikosti 30,9 arů, kterou zakoupilo město Hlučín za 200 říšských tolarů. Stavební dříví, kámen do základů a hlínu na výrobu cihel věnoval pro stavbu školy rytíř Czaderský. 3.září 1839 byla škola slavnostně otevřena.

Dlouhá Ves se s Hlučínem spojila v roce 1911

V roce 1911 byla dekretem císaře Vilhelma II. spojena Dlouhá Ves s Hlučínem. Slavnostní akt se uskutečnil dne 9. srpna 1911 za velké účasti obyvatelstva. Z Dlouhé Vsi vyšel slavnostní průvod a směřoval na náměstí před radnici. Dlouhá Ves musela za úmluvu městu zaplatit 6500 marek.

„Po tomto připojení byla Dlouhá Ves rozdělena na ulice. Horní část byla Hospitální ulice, od hospody po křižovatku k Bobrovníkům to byla Ostravská ulice. Teprve od hospody Juchelkovy začínala Dlouhoveská ulice,“ dodala závěrem Jarmila Harazinová.