U poplatku za komunální odpad dlužili Opavané městu 8 201 792 korun a majitelé psů neuhradili celkovou částku 405 512 korun.

„Naše oddělení nedoplatky vyměřuje platebním výměrem a poplatník má možnost úhrady v náhradní lhůtě. Pokud přesto nezaplatí, nedoplatky jsou předávány na exekuční oddělení k dalšímu vymáhání," přibližuje reakci města vedoucí oddělení daní a poplatků, pokladní služby finančního a rozpočtového odboru Ruth Hrbáčová.

Za městské byty zůstali jejich nájemníci vloni dlužni celkem 10 393 501 korun a u nebytových prostor představoval dluh 10 050 401 korun.

„Dlužník dostane nejdříve upomínku, pak následuje předžalobní výzva. Pokud si ani pak nedá říci, je jeho dluh předán exekučnímu oddělení k dalšímu vymáhání," sděluje referentka oddělení správy a evidence budov u Odboru majetku města Michaela Jägermannová.

Exekuci může exekutor provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých a nemovitých věcí a dalšími prostředky. Každý z nich však znamená pro dlužníka navýšení původní částky o soudní a exekutorské poplatky.

Už proto je uhrazení dluhu pro dlužníky po dohodě s magistrátem finančně vhodnější. Poslední reakcí města na nechuť platit nájemné je výpověď z nájmu.