Někteří neplatiči již byli v Opavě z domů vystěhováni nebo již Hlásce tyto nemovitosti prostě nepatří, avšak pohledávky po dlužnících zůstaly dál. Podle tiskové mluvčí opavské radnice Lady Dobrovolné bylo k 31. prosinci roku 2011 ve městě 378 těch, kdo z jakéhokoli důvodu neplatili poplatky za obecní byty a dluží za ně celkem 7 994 921 korun.

„Ovšem počet těchto dlužníků je zavádějící číslo. Zahrnuje totiž neplatiče od roku 1994, a jsou zde tedy i lidé, kteří již dávno nebydlí v obecních bytech, ale mají vůči statutárnímu městu Opava závazky. Bohužel za posledních pět let mají dluhy tendenci se zvyšovat," posteskla si Dobrovolná.

Menší počet dluhů poté existuje u městských nebytových prostor. Těch má být rovných šest desítek. Ovšem celková výše těchto pohledávek je naopak vyšší. Činí prý neuvěřitelných 10 463 943 korun. „Samozřejmě je to jako u bytů, jsou tam i historické dluhy za nebytové prostory, které již nejsou ve vlastnictví města," vysvětluje Dobrovolná.

Situaci řeší úředníci upomínkami, předáváním případů na exekuční oddělení magistrátu a také výpověďmi z bytů či budov.

Hlučín je na tom, co se dluhů za městské nájmy týká, o něco lépe. Vyvěšovat oslavné vlajky však také rozhodně nemůže. „V současné době nám občané za nájemné v obecních bytech dluží celkově 1,687 milionu korun. Více než dvě třetiny z těchto peněz už město vymáhá prostřednictvím právního oddělení," sděluje tiskový mluvčí města Hlučína Miroslav Pech.

A rovněž podle jeho názoru se situace nelepší, ale naopak rapidně zhoršuje. „Celkově můžeme říci, že přestože počet městských bytů klesl zhruba na polovinu, tak se naopak počet dlužníků zvedl dvojnásobně. Důvody jsou podle mě zřejmé," říká Pech.

Obdobně je na tom také radnice ve Vítkově. Ta má ve svém vlastnictví asi čtyři stovky obecních bytů. Podle starosty města Pavla Smolky (SNK) přitom dluhy za nájmy narostly zhruba do výše 1,5 milionu. Na rozdíl od Opavy či Hlučína ale údajně tato čísla výrazně nerostou. Většinu pohledávek poté řeší vedení města soudním vymáháním a dalšími zákonnými prostředky.

„Jediné problémy jsou se staršími dluhy. Mnohdy jsou tito lidé nedohledatelní nebo jim zkrátka exekutoři stejně nemají co zabavit," říká starosta. Pokud prý ovšem vidí snahu lidí o řešení, vychází radnice dlužníkům často i vstříc.