Za léčení cizinců a samoplátců během loňského roku vystavila Slezská nemocnice faktury v celkové výši 1 170 000 korun. Z této částky zůstává dosud neuhrazeno 88 000 korun.

Faktury na celkovou částku 51 000 korun se už dostaly za termín splatnosti a podle dlužné výše jsou případně vymáhány upomínkami. Mezi dlužníky, kteří dosud nezaplatili, jsou pouze dva Češi. Dalšími ošetřenými hříšníky jsou pacienti z Polska, Vietnamu, Německa a Rakouska a tři faktury za cizince uhradí zdravotní pojišťovna až po podpisu dodatku.

Uvedené částky vznikly jako dluh teprve v loňském roce. Opavská nemocnice už delší dobu marně vymáhá také sedm faktur na celkovou částku 101 103 korun, o kterou by se měli podělit dříve ošetření Ukrajinci, Chorvaté a Vietnamci.

„Nemocnice upomíná všechny dlužné částky a pokud k zaplacení nedojde, předává dlužníky k řešení svému právnímu zástupci. Pokud jsou dlužné částky vysoké, jsou vymáhány soudní cestou,“ uvedl mluvčí SN Daniel Svoboda.