V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší.

Anketu najdete na této stránce pod článkem.

Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE 

Ve vašem okrese se přihlásily níže uvedené domovy a instituce. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

OKRES OPAVA

1. Vila Vančurova, 1217/5, Opava

Název projektu: Setkáváme se rádi

Popis: Myslím si, že děti a senioři patři k sobě. S radostí pozoruji seniory, jak jsou potěšeni návštěvou dětí. Nejvíce děti dochází kolem Vánoc - proto bych projekt velmi ráda rozdělila do čtyř setkání, které budou probíhat pravidelně během roku.
1) Vítání jara - aktivita obracející se na probouzející se krajinu, rehabilitace formou arteterapie - nové výtvarné techniky, součástí by byla kavárnička pro ty, kteří jsou kvůli handicapu omezeni a tvořit nemohou.
2) Letní posezení ve stínu stromů - hry pro seniory a děti, senioři mohou předem připravit drobné občerstvení - témata: přijela pouť, retro léto, léto s kovbojem, léto ve znamení hudby.. - hry na procvičení kognitivních funkcí a protáhnutí těla - ukončeno společným grilováním. 
3) Podzimní soutěžení - cvičení paměti a pohybu, může se konat venku i vevnitř - zakončeno společnými písněmi a vyhodnocením odpoledne.
4) Vánoční pohoda - společné vytváření, ochutnávka cukroví, zpěv koled, předání si vánočních přání - témata: Vánoční skřítek, Vánoční věnec, dekorace ve znamení zimy - na závěr koledy a společné posezení.

2. Charitní domov, Kylešovská 677/8, Opava

Název projektu: Propojování generací

Popis: Charitní domov Opava spolupracuje s Mateřskou školou křesťanskou již od roku 2015. Zpočátku se jednalo jen o vystoupení dětí k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.. Setkali jsme se u našich klientek s velmi pozitivní reakcí, ale přesto to nebylo ono. Klientky jsou v mnoha případech zdravotně znevýhodněné ať už sluchem, zrakem nebo mobilitou a bylo vidět, že všechny si představení dětí neužily. Proto jsme začali přemýšlet, jak tato setkávání ještě posunout o něco dál, aby děti byly více v kontaktu s našimi klientkami a naopak, aby si byli blíž a to nejen měřitelnou vzdáleností. Zorganizovali jsme proto ve spolupráci s paní ředitelkou MŠ, zapojení dětí do aktivizačních činností, jako jsou stolní hry nebo výtvarná činnost. Tím jsme docílili toho, že děti byly klientkám blíž, mohly si společně popovídat, vytvořit společný výrobek, pohladit se nebo obejmout. Dětem se velice líbily nové „hračky“ a úsměvy na tvářích našich klientek přetrvávaly ještě dlouho poté, co děti odešly. Toto propojení generací se stalo v našem Domově již tradicí, děti nás navštěvují pravidelně a vždy se velice těší na setkání se „svými babičkami“, jak víme od paní ředitelky.

 

3. Domov pod Vinnou horou, p. o., Dlouhoveská 1915/91, Hlučín

Název projektu: Každý je vítěz

Popis: Zábavné odpoledne plné soutěží a her pro uživatele našeho domova a děti z místní základní školy. Heslo tohoto odpoledne zní: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se". Akce proběhne za pěkného počasí na zahradě domova v klidném prostředí blízko Hlučínského jezera. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v interiéru domova. Zasoutěžíme si, zahrajeme hry, zapojíme mozkové závity, dáme si něco dobrého, společně se zasmějeme. A možná přijde i kouzelník.

4. Domov Vítkov, přísp. organizace, Lidická 611, Vítkov

Název projektu: Odpoledne s knihou, aneb poučení a zábava pro malé i velké čtenáře

Popis: Děti čtou seniorům a senioři dětem. Tato akce se uskutečnila v rámci Týdne čtení před pár lety, a opakujeme ji každoročně. Jak to vypadá…? V místní školce čtou "pohádkové babičky" malým dětem před spaním, během dne pak skupinky dětí v doprovodu učitelky či družinářky čtou a přednášejí básničky nebo zpívají našim seniorům. Děti se vždy rády pochlubí s tím, co umí, co se naučily (učitelky vybírají poutavé příběhy, a některé talentované děti svůj výkon posledně předvedly i dramaticky s divadelním výstupem), a senioři je velice rádi poslouchají. Ke konci i pobesedují a zazpívají si známé dětské písničky, které se nezapomínají. Bezprostřednost dětí je obdivuhodná a radost v očích seniorů nepopsatelná. A děti přidávají, ještě si vzpomenou na další písničky, no úžasná akce. Chtěli bychom, aby se akce mohla opakovat, nejen týden v roce, ale třeba každý měsíc. Na všechny školáky se nedostane, přicházejí ti "nejšikovnější", ale motivace to je pro všechny velká, i když "bez odměny". A naše "pohádkové babičky" také trénovaly a pohádky si četly dopředu. Dnes už by ale do školky asi nešly, i ony stárnou, ale čtení je stále těší, a rády by přečetly na oplátku u nás těmto žákům. Jenže…

 

5. Domov pro seniory sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, U Bašty 275/3, Hlučín

Název projektu: K rozvoji toho, čeho je zapotřebí, se žádný věk nemůže zdát pozdní.

Popis: Projekt je zaměřen na získání základních dovedností klientů domova pro seniory při práci s osobním počítačem. Za podpory a aktivní účastí žáků 1. stupně Základní školy v Ludgeřovicích pod vedením paní učitelky, získají klienti domova pro seniory povědomí o využít nových technologií. Děti ze ZŠ naučí klienty ovládat PC na základní uživatelské úrovni, schopnost vyhledávat informace, schopnost využívat elektronickou poštu. Z celkového počtu 30 klientů je v domově cca polovina zájemců o tuto aktivitu. Na práci děti poté naváže aktivizační pracovník domova, který bude v činnosti pokračovat a klienty tak podporovat v dalším užívání počítače. Díky těmto znalostem při ovládání PC budou klienti motivování vyhledat si informace o dění v domově i ve světě, rady a návody k posílení motorických dovedností. Nedílnou součástí zdravého společenského začlenění je i kontakt s okolím prostřednictvím sociálních sítí a elektronické pošty.